Eslövs folkhögskola får rätt i skattetvist om internat:

Eslövs folkhögskola får rätt i skattetvist om internat: "Fantastiskt glädjande", säger rektorn Ulrika Gleisner. Foto: Wikipedia/David Castor

Vägledande dom: Eslövs folkhögskola får rätt i skattestrid om internat

Högsta förvaltningsdomstolen ser det som skolbyggnad – inte som hyreshus

ESLÖV.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ger Eslövs folkhögskola rätt i skattetvist om internatboenden i en vägledande dom. Detta innebär i förlängningen att alla folkhögskoleinternat slipper dyra skatter och avgifter.

Av
Anja Degerholm

– Det är fantastisk stor glädje och lycka, nu kan vi fortsätta att locka studenter från hela Sverige. Och roligt att det blivit lite av en Lex Eslöv, säger Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola som har 75 internatrum.

Skatteverket beslutade 2013 att klassa folkhögskoleinternat som hyreshus och därmed skatte- och avgiftspliktiga vid fastighetstaxeringen. Motiveringen: att endast bostäder som är knutna till grund- eller gymnasieskolan kan räknas som studenthem.

Eslövs folkhögskola överklagade beslutet tillsammans med fyra andra folkhögskolor i Skåne: Östra Grevie, Fridhem, Glimåkra och Önnestads folkhögskola. De yrkade på att internaten istället skulle klassas som skolbyggnader, som inte behöver betala skatter och avgifter.

– Vi tyckte att Skatteverkets argumentation var felaktig. Internaten hänger av hävd ihop med folkhögskolorna och gör det möjligt för studenterna att betala hyran med sina CSN-pengar. Annars hade vi varit tvungna att höja hyrorna rejält, det hade varit ohållbart, säger Ulrika Gleisner.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagan och gick på Skatteverkets linje. Nyligen kom alltså Högsta förvaltningsrättens dom som ger Eslövs folkhögskola rätt – internatet ska klassas som skolbyggnad. Ett internat kan inte ses som hyreshus eftersom det serveras frukost och lunch under skoldagarna samt att studenterna inte får bo där under jul- och sommaruppehåll, enligt rätten.

Eslövs folkhögskola får även 45 000 kronor i ersättning för rättegångskostnader i de tre instanserna. Om det hade blivit avslag även i HFD hade Eslövs folkhögskola blivit tvungna att betala uppskjutna kostnader till staten på flera hundra tusen kronor.

Publicerad 25 June 2019 06:00