Senast den 22 juli ska macken ha tömt sina cisterner med drivmedel.

Senast den 22 juli ska macken ha tömt sina cisterner med drivmedel. Arkivfoto: Anja Degerholm

Hörbymack förbjuds att sälja drivmedel: "Handlar om allvarliga brister"

Har fyra veckor på sig att tömma cisternerna

HÖRBY.

Gulfmacken i Hörby har fått förbud mot att sälja drivmedel och har fyra veckor på sig att tömma cisternerna. Vid en inspektion upptäcktes flera allvarliga brister, bland annat saknas tillstånd för försäljning och dokumentation av regelbundna egenkontroller.

Av
Anja Degerholm

– Det handlar om så pass allvarliga brister att vi tog myndighetsbeslut om förbud om att sälja drivmedel, säger räddningschefen Per Björkman.

Räddningstjänsten och Hörby kommuns miljöinspektör gjorde den 19 maj en gemensam inspektion och det var då de allvarliga bristerna uppdagades. Totalt handlar det om 17 brister, både när det gäller miljö och brandskydd, som måste åtgärdas om verksamheten ska kunna bedrivas vidare. Vid en ytterligare inspektion innan midsommar togs beslut om utfärda ett förbud.

Förutom att det saknas tillstånd för försäljning och att det är bristfällig dokumentation av egenkontroller så förvaras gas på ett felaktigt sätt och såväl slangar som pumpar är slitna. Något som kan orsaka läckage eller olyckor.

För att häva beslutet krävs att bristerna åtgärdas. Om inte blir det förbud mot försäljning av drivmedel från och med den 22 juli. Förbudet gäller enbart drivmedelsförsäljningen och inte övrig verksamhet som butik och biltvätt.

– Ägaren har signalerat att han vill åtgärda bristerna för att driva verksamheten vidare, säger Per Björkman.

Publicerad 24 June 2019 11:16