Erika Wetterholtz och Bertil Olsson på Kultur och fritid är de som sett till att förslaget för Karnas backe blivit verklighet.

Erika Wetterholtz och Bertil Olsson på Kultur och fritid är de som sett till att förslaget för Karnas backe blivit verklighet. Foto: Anja Degerholm

Karnas backe har fått ett lyft: "Det här medborgarna vill ha"

Naturlekplats, grillhus och nytt utegym något av det som byggts

HÖRBY.

Det blev ingen utescen i Karnas backe. Efter protester togs istället efter dialog med medborgare och föreningar ett nytt förslag fram, med bland annat lekplats, grillplatser och ett nytt utegym. Nu är nästan allt på plats.

– Det har blivit jättefint, en riktig pärla i Hörby med något för alla, säger kultur- och fritidschefen Marcus Kulle.

Jan-Åke Boulkizz (SD), ordförande i tekniska nämnden, är även han nöjd med resultatet:

– Det här är vad medborgarna ville ha, säger han.

Jan-Åke Boulkizz (SD), ordförande i tekniska nämnden, är nöjd med resultatet:

Jan-Åke Boulkizz (SD), ordförande i tekniska nämnden, är nöjd med resultatet: "Det är väldigt positivt att barn och unga, som använder området mycket, har fått vara delaktiga i processen". Foto: Anja Degerholm

Efter att planerna på att bygga en utescen stoppades har såväl Hörbyborna, skolever och föreningar som använder området fått tycka till om hur de tycker att Karnas backe kan förbättras. Ett bidrag från Boverket på en miljon kronor har möjliggjort ombyggnaden. Kommunen har också gått in med lika mycket pengar.

Projektledaren Bertil Olsson har tillsammans med Erika Wetterholtz från Kultur och fritid sett till att förslaget blivit verklighet. Arbetet startade i mars och sedan dess har det mesta klaffat. Några saker återstår dock.

– Föreningsboden ska bytas ut här i dagarna och det ska läggas ett fallunderlag på lekplatsen, berättar Bertil Olsson.

Lekplatsen har byggts på den platsen där utegymmet fanns tidigare.

– Vi har tänkt att det är bra om föräldrarna kan ha uppsikt över sina barn, när de grillar till exempel, säger Erika Wetterholtz.

Elevrådet på Älvdalsskolan har varit med och tyckt till om utformningen av lekplatsen. Den är byggd i robiniaträ och har bland annat en linbana, en motorikbana för såväl små som stora barn samt en äventyrsbana.

Naturlekplatsen, som bland annat innehåller en linbana, ska få fallunderlag innan den kan öppnas för alla leksugna barn.

Naturlekplatsen, som bland annat innehåller en linbana, ska få fallunderlag innan den kan öppnas för alla leksugna barn. Foto: Anja Degerholm

Tanken är att elever från Hörbys skolor också ska vara med och måla föreningsboden i ett naturmotiv när den är på plats. Förhoppningen är att elevernas delaktighet kan motverka klotter och vandalisering.

Ytterligare en boulebana har anlagts så nu finns det totalt sex banor. Discgolfbanan har också byggts om till en niohålsbana och går längs den kortare promenadslingan i området. Nu återstår bara att sätta upp en toalett vid parkeringen och att anlägga en fotbollsplan. Innan årsskiftet ska allt vara klart.

Kultur- och fritidschefen Marcus Kulle testar några av redskapen på det nya utegymmet, som flyttats upp på kullen.

Kultur- och fritidschefen Marcus Kulle testar några av redskapen på det nya utegymmet, som flyttats upp på kullen. Foto: Anja Degerholm

Det ska även sättas upp skyltar med lite information om djur- och växtlivet i området. Och inte minst historien om Karna. För vem var hon egentligen? Hörby museum har hjälpt till med att försöka ta reda på den saken.

En teori har varit att hon var en populär servitris på kaféet som i början av förra sekelskiftet fanns där lekplatsen nu ligger. En annan att hon var fru till bonden som en gång ägde marken. Den sistnämnda teorin verkar mest trolig i nuläget, berättar musiechefen Åsa Dahlberg-Ohlsson.

– Det sägs att hon tyckte att det var den vackraste platsen på jorden och att hennes man därför kallade det för Karnas backe.

Nu ska man gå igenom gamla kyrkböcker för att se om det funnits någon fru vid namn Karna och namngåtan kan kanske lösas.

I utegymmet kommer det att finnas instruktioner och QR-koder som förklarar hur redskapen används.

I utegymmet kommer det att finnas instruktioner och QR-koder som förklarar hur redskapen används. Foto: Anja Degerholm

Det finns grillplats både under tak och ute i det fria samt robusta bänkar att sitta på.

Det finns grillplats både under tak och ute i det fria samt robusta bänkar att sitta på. Foto: Anja Degerholm

Publicerad 22 June 2019 06:00