Ett trettiotal pedagoger samlades utanför kommunhuset innan fullmäktiges möte för att protestera mot den nya modersmålspolicyn.

Ett trettiotal pedagoger samlades utanför kommunhuset innan fullmäktiges möte för att protestera mot den nya modersmålspolicyn. Foto: Hanna Walfridsson

Beslutet som får pedagogerna att se rött: "Vittnar om utbredd okunskap"

Hörbys pedagoger visade sitt missnöje innan fullmäktiges möte

HÖRBY.

Språktester, undervisning utanför skoltid och fjärrundervisning via Skype. Det är några exempel från den nya modersmålspolicy som nu klubbats av kommunfullmäktige. Men den har mött skarp kritik.

Av
Anja Degerholm

Förslaget röstades igenom av SD, M, KD och SPI med 24 röster mot 17.

– Det är ett beklagligt beslut, man kör helt över tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen, säger socialdemokraten Renaldo Tirone och fortsätter:

– Det var först i debatten som det framkom att det handlar om besparingar. Det finns inget underlag alls. Inga ekonomiska kalkyler för besparingarna, kostnader eller effekter. Ingenting.

Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna tänker därför anmäla handläggningen av ärendet till förvaltningsrätten.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) menar att handläggningen har gått till på rätt sätt.

– Saken har definitivt utretts och vi följer lagen till punkt och pricka. Om man kritiserar policyn så kritiserar man lagens utformning, säger hon.

Cecilia Bladh in Zito hänvisar till den så kallade Hörbymodellen som utgångspunkt för modersmålspolicyn. Den innebär att man ska följa lagen, höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

Kvaliteten ska höjas med högre krav på vad som räknas som lämplig lärare.

– I dag krävs ingen legitimering av modersmålslärare, det tycker vi är fel. Nivån måste höjas och om en C-språkslärare har krav på sig att ha vara legitimerad, varför kan då inte en modersmålslärare ha det?

Besparingarna ska framför allt göras med hjälp av fjärrundervisning. Enligt Cecilia Bladh in Zito ska detta bli ett effektivare sätt att arbeta eftersom det sparar tid, framför allt genom färre resor.

Innan kommunfullmäktiges möte måndagen den 17 juni möte hade ett trettiotal pedagoger samlats för en tyst protest utanför kommunhuset. I ett öppet brev bad de politikerna följa den demokratiska ordningen och avvakta en utredning om modersmålspolicyn som barn- och utbildningsnämnden beställt, men som ännu inte är klar.

En av dem som protesterade var Åsa Järeslätt som är lärare i svenska som andraspråk.

– Eftersom skolans verksamhet enligt lag ska grunda sig i forskning och beprövad erfarenhet är det lämpligt att också besluten som påverkar den gör det. Beslutet om policyn vittnar om en utbredd okunskap och ovilja att följa skolans lagstadgade riktlinjer, säger Åsa Järeslätt.

Hon får medhåll av modersmålsläraren Farid Sharafoddin.

– Politikerna säger att de vill spara 1,6 miljoner kronor. Det kommer nog att kosta mer att testa alla 250 elever som läser modersmål. Och från vilken ålder ska testerna göras? Det finns många frågetecken, säger han.

Åsa Järeslätt tror att beslutet kommer påverka måluppfyllelsen i andra ämnen.

– Ett starkt språk är den främsta framgångsfaktorn i alla ämnen. Det här beslutet innebär att Hörbys elever får en sämre chans att nå målen, säger hon och fortsätter:

– Det positiva med beslutet är att vi kan be Skolinspektionen titta på det.

Att modersmålspolicyn nu är antagen innebär att ramarna är satta, nästa steg blir att gå in på detaljnivå.

– Det blir upp till barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen att gå vidare med utformningen, säger Cecilia Bladh in Zito.

Modersmålspolicyn i korthet

För att bli berättigad modersmålsundervisning ska eleven ha goda grundkunskaper i språket, minst en vårdnadshavare ska prata modersmålet och det ska vara umgängesspråket i hemmet.

För att kommunen ska erbjuda modersmålsundervisning krävs dessutom att det är minst fem elever som ansöker om undervisning i samma språk och att det finns en lämplig lärare. Undervisning kan ges under max sju läsår.

Eleven måste göra ett språkkravstest för att visa sina kunskaper. Testet ska tas fram av en extern aktör.

Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte vårdnadshavaren talar språket i hemmet.

Elever i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildning har inte heller rätt till undervisning i hemspråket.

Undervisning ska bedrivas efter ordinarie skoltid för att eleven inte ska missa annan undervisning.

I den mån det är möjligt ska fjärrundervisning användas för att spara pengar på behöriga lärares resekostnader.

Publicerad 18 June 2019 11:23