Centrala Hörby ska bli tryggare med hjälp av så kallade trygghetsvärdar.

Centrala Hörby ska bli tryggare med hjälp av så kallade trygghetsvärdar. Arkivfoto: Anja Degerholm

Trygghetsvärdar kan snart bli verklighet i Hörby

Trygghetsrådet utreder just nu frågan

HÖRBY.

Trygghetsrådet i Hörby utreder just nu frågan om att sätta in ronderande väktare för att öka tryggheten i centrum. Kostnaden väntas landa på mellan 1,3 till 3,1 miljoner kronor, beroende på vilka tider de ska vara ute.

Av
Anja Degerholm

Att sätta in väktare var något som Sverigedemokraterna lyfte fram som prioriterat i budgeten som antogs innan jul. Frågan ligger just nu hos Trygghetsrådet som ska se över vilka olika alternativ som finns.

– Vi håller på att diskutera upplägget. Det är viktigt att det görs på ett effektivt sätt och att väktarna är på plats när de verkligen behövs, säger kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD).

Räddningschefen Per Björkman har i ett tjänsteyttrande tittat på hur det skulle kunna se ut. Han konstaterar att det finns goda förutsättningar att införa väktare och att detta skulle kunna bidra till att tryggheten ökade i kommunen. Vidare föreslår han att det ska kallas trygghetsvärdar eftersom det ger en neutralare framtoning än väktare och att detta är viktigt när det handlar om relationsbyggande i samhället.

Trygghetsvärdarna ska bland annat kunna stödja fältarbetarna och andra grupper. Deras arbetsuppgifter ska även kunna handla om att rondera kommunens fastigheter för att förebygga och förhindra bränder, brott och olyckor samt att rycka ut vid inbrotts- och brandlarm.

Uppstartskostnaden beräknas bli 700 000 kronor för investeringar i fordon och material plus 200 000 kronor för internutbildning och personligt material. Hur stora de löpande kostnaderna blir beror på i hur utsträckning trygghetsvärdarna kommer att vara i tjänst.

Om de jobbar dagligen klockan 22–06 skulle det kosta cirka 1,3 miljoner kronor. Om arbetstiderna istället blir klockan 15–06 landar kostnaden på runt 2,2 miljoner kronor. Och om de skulle vara i tjänst dygnet runt så skulle det kosta kommunen cirka 3,1 miljoner kronor. Trygghetsvärdarna ska enligt förslaget finansieras med medel från kommunstyrelsen.

Cecilia Bladh in Zito säger att ett beslut är nära.

– Min förhoppning är att vi kan ta ett beslut innan sommaren, säger hon.

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet består av politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören, socialchefen, trygghets- och säkerhetsutvecklaren samt kommunpolisen i Hörby.

Syftet med rådet är att öka tryggheten i Hörby och man jobbar bland annat med att ta fram planer för att förebygga brott och otrygghet. Folkhälsa är en annan viktig fråga. Rådet sammanträder minst fyra gånger om året.

Publicerad 18 May 2019 06:00