Höörs kommun ska nu utreda ett antal förslag som ska ge medborgarna ökat inflytande inför en VA-utbyggnad.

Höörs kommun ska nu utreda ett antal förslag som ska ge medborgarna ökat inflytande inför en VA-utbyggnad. Foto: Arkiv/Adobe Stock

Efter kritiken: Boende ska få tycka till innan VA-utbyggnad

Även kollektiva lösningar och möjligheten att bygga eget nät ska utredas

HÖÖR.

Efter de massiva protesterna mot VA-utbyggnaden utanför centralorten har det nya styret i Höör dragit i nödbromsen. Under året ska det utredas hur de boende kan få mer inflytande och om alternativa lösningar kan användas.

– Vi vill göra det tydligare för våra medborgare och höra deras inställning innan beslut om utbyggnad tas. Så att beslutet fattas på rätt grunder, säger Johan Svahnberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen har i en skrivelse fört fram förslag på hur samrådsprocessen inför en VA-utbyggnad kan bli bättre. I skrivelsen kan man läsa att "vi tar lärdom av de erfarenheter som gjorts och förändrar vårt förhållningssätt i utbyggnaden". Kommunstyrelsen har nu beslutat att utreda alliansens förslag.

Förslagen handlar om förutsättningarna för att skapa egna kollektiva vatten- och avloppslösningar, att de boende i ett område ska kunna tycka till inför ett beslut samt möjligheten för de boende att själva bygga ut nätet inom området och sedan ansluta till det kommunala nätet.

Kommunstyrelsen har redan begärt en uppdaterad plan för den kommande utbyggnaden, där större hänsyn ska tas till vad som är "praktiskt och ekonomiskt genomförbart". Denna ska vara klar i december.

I dagarna tas det första spadtaget för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Maglasäte och Lillasäte som upphandlades förra året. Det arbetet beräknas vara klart i december.

– Det är många fastighetsägare där som sett fram emot utbyggnaden eftersom det varit problem med höga halter av kadmium och bly i grundvattnet, säger Johan Svahnberg.

Det blir det sista projektet enligt den tidigare utbyggnadsplanen. De nya förslagen som kommunstyrelsen nu beslutat om ska återrapporteras senast i december 2019.

– Vi har inga fler planerade utbyggnader än Maglasäte och Lillasäte innevarande år, så tanken är att vi ska ha en uppdaterad plan innan nästa utbyggnadsomgång, säger Johan Svahnberg.

Kommunstyrelsen har även tagit beslut om justeringar av VA-taxan så att 40 procent av kostnaderna tas ut på rörliga avgifter och 60 procent på fasta avgifter, senast 2022, för att göra det mer rättvist. Idag tas 27 procent ut på den rörliga delen.

Dessutom ska definitionerna av olika fastighetstyper ses över och hur deras kostnader i förhållande till faktisk förbrukning ser ut. I den nuvarande taxan slår de fasta avgifterna hårt mot dem som har större lokaler med låg vattenförbrukning.

VA-utbyggnaden

Kommunfullmäktige i Höör antog hösten 2013 en ny VA-plan för perioden 2014–2019 och omfattade runt 1 000 fastigheter. Enligt denna plan stod följande områden på tur för en utbyggnad:

Bokeslund–Bokeshall–Klevahill.

Broslätt.

Frostavallen.

Holma.

Karlarp.

Spångahus–Korsaröd.

Jularp–Sjunnerup.

Vad som händer med dessa områden återstår alltså att se efter december 2019.

VA-utbyggnaden är redan avslutad i bland annat Norra Jularp, Södra Granhult, Ormanäs och Sätofta hed.

Publicerad 15 April 2019 08:36