Arkivfoto: Anja Degerholm

Lågehallarna kan bli drygt 24 miljoner dyrare än beräknat

Ny investeringsbudget ska beslutas i kommunfullmäktige

HÖRBY.

Nya Lågehallarna kan bli 24,5 miljoner kronor dyrare än beräknat. Fördyringen rör flera poster som inte fanns med i den tidigare kalkylen, som en solcellsanläggning, parkering och en ny fotbollsplan – men även byggherrekostnader och oförutsedda utgifter.

Den ursprungliga budgeten låg på 80 miljoner kronor, men efter dialog med föreningslivet tog fullmäktige för ett år sedan beslut om att bygga en större hall och höja investeringsbudgeten med 42 miljoner kronor till drygt 122 miljoner.

Men i denna summa var ett antal utgiftsposter inte medräknade och nu behövs ytterligare 25 miljoner kronor för att färdigställa bygget. Det som tillkommit är en solcellsanläggning på Lågehall 2:s södra tak som ska täcka den årliga användningen av el, värmekameror och högtalare med direktkommunikation, inventarier, ytterligare 58 parkeringsplatser, konstgräsplan inklusive belysning och iordningställande av mark samt ett tillägg på tio procent för osäkerhetsfaktorer i projektet.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige ska skjuta till totalt 24 486 000 kronor för att täcka dessa kostnader. Det innebär att slutnotan skulle hamna på 146 766 000 kronor.

Centern och SPI Välfärden reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. Enligt SPI Välfärdens skriftliga reservation borde de tillkomna posterna inte anses som oförutsedda och borde varit medräknade. Vidare är partiet kritiskt till att det inte framgår hur detta ska finansieras och hur det påverkar kommunens framtida driftsbudget.

Nu blir det upp till kommunfullmäktige att ta beslut i frågan den 25 mars.

Kostnader

Följande ska de 24 486 000 kronorna gå till:

Solcellsanläggning: 2 732 000 kronor.

Kameraövervakning/säkerhetssystem: 735 000 kronor.

Inventarier etc.: 2 300 000 kronor.

Parkering och entréangöring: 8 644 000 kronor.

Fotbollsplan: 4 987 000 kronor.

Byggherrekostnader: 1 900 000 kronor.

Osäkerhet i projektet/oförutsedda utgifter: 3 188 000 kronor.

Publicerad 23 March 2019 06:00