Foto: Mostphotos.com

18-åring har inte rätt till plats på HVB-hem

Förvaltningsrätten avslår hans överklagan

Av
Anja Degerholm

ESLÖV. I november 2015 blev en ensamkommande anvisad till Eslövs kommun och han har sedan dess varit placerad på flera olika HVB-hem. I juni 2018 avslog Migrationsverket hans ansökan om uppehållstillstånd och skrev även upp hans ålder till 18 år. Det innebär att han betraktas som vuxen asylsökande och därmed antingen ska flytta till något av Migrationsverkets boenden eller till eget boende.

Men mannen vill bo kvar på det HVB-hem han var placerad på eftersom han mår både fysiskt och psykiskt dåligt och är i behov av omfattande stöd. Han har bland annat blivit inlagd på akuten på barn- och ungdomspsykiatrin efter självmordstankar.

Barn- och familjenämnden i Eslöv nekade honom att bo kvar på HVB-hemmet med motiveringen att hans boende kan tillgodoses av Migrationsverket. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som går på Eslövs kommuns linje och avslår överklagandet.

Publicerad 30 January 2019 14:31