På Katedralskolan i Lund går många elever som bor i andra kommuner.

På Katedralskolan i Lund går många elever som bor i andra kommuner. Foto: Mostphotos

Kommuner kräver Lund på gymnasiepengar – annars hotar rättsliga åtgärder

Lomma kan komma att bygga en egen gymnasieskola

LUND/SKÅNE.

Åtta skånska kommuner med elever som går i gymnasiet i Lund kräver nu kommunen på pengar. Detta eftersom man menar att de har fått betala mer än de ska enligt lagen.

Av
Lena Karlsson

Minst 7 800 kronor per elev varje år. Så mycket menar kommunerna att de har fått betala för mycket under åren 2013 till 2017.

– Det är den period som vi har hittat belägg för att vi har betalat ut för mycket, men det är mycket möjligt att vi har blivit överdebiterade även andra år innan dess, säger kommunstyrelsen ordförande i Lomma, Robert Wenglén (M), som initierat frågan nu i höst.

I den skrivelse som utöver honom är undertecknad av kommunstyrelseordförandena i Burlöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Sjöbo, Staffanstorp och Svedala hävdas att Lunds sätt att debitera strider mot både skollagen och samverkansavtal.

– Lund bryter mot lagen genom att ta ut mer än självkostnadspris, säger Robert Wenglén.

Frågan om att Lomma får betala mer än självkostnadspris för gymnasieelever i Lund upptäcktes redan för tio till tolv år sedan av nuvarande oppositionsrådet Lisa Bäck (S) som då arbetade som förvaltningschef i Lomma kommun.

– Hon har påtalat att vi ska ha koll på att Lund inte överdebiterar. Så för cirka två år sedan började jag lyfta frågan. Med hjälp av ekonomichefen och förvaltningschefen tittade vi i Kolada och såg då att kostnaderna för en gymnasieelev skilde sig med 15 000 kronor jämfört med Lund. Av dessa gick inte 7 800 kronor att förklara.

Lund har hävdat att de är billiga i jämförelse med andra kommuner som har gymnasieskolor. Men det är inte ett argument som biter på de åtta kommunerna.

– Man får ju inte bryta mot lagen, säger Robert Wenglén.

Han hävdar vidare att de redan har tagit upp frågan med Lunds kommun två gånger tidigare.

– Men de tog inte vår sak på allvar.

I skrivelsen till Lunds kommun kräver kommunerna att få tillbaka de pengar som de har betalt för mycket under åren 2013 till 2017. Dessutom vill de ha tillbaka det överskott som de fått betala för 2018.

Kommunerna förutsätter vidare att kostnaderna kommer rättas till så att de blir korrekta för 2019. Om en rättelse av felaktigt debiterade gymnasiekostnader inte har skett före den 31 mars kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Till Sydsvenskan, som var först med att rapportera nyheten, framhåller kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L), att Lund har bland de lägsta priserna i landet och en hög kvalitet

– Dessutom tar vi risker genom att bygga gymnasieskolor när andra kommuner inte gör det. Om Lomma vill bygga nya gymnasieskolor välkomnar vi detta, säger han.

På Lokaltidningens fråga till Robert Wenglén om de har några planer på att bygga en egen gymnasieskola så är svaret ja. Han är dock förvånad över att Lund nu vill att Lomma bygger en egen gymnasieskola

– Lund och Eslöv har tidigare vädjat om att vi inte ska bygga en egen. Men Barn- och utbildningsnämnden här i Lomma tittar nu på var vi skulle kunna bygga en, och vilken inriktning den skulle kunna ha. För det är klart att vi vill dra vårt strå till stacken, säger Robert Wenglén.

Publicerad 06 December 2018 00:00