Den digitala tekniken ska inte konkurrera ut den mänskliga kontakten, säger Paul Davidsson. Hjälpmedlen ska istället underlätta vardagen för vårdtagaren.

Den digitala tekniken ska inte konkurrera ut den mänskliga kontakten, säger Paul Davidsson. Hjälpmedlen ska istället underlätta vardagen för vårdtagaren. Foto: Mostphotos.com

Miljonstöd för digitalisering av äldreomsorgen

Hörby kommun i framkant när det gäller e-hälsa

HÖRBY. Hörby har tillsammans med åtta andra sydsvenska kommuner fått 23 miljoner kronor i EU-stöd för att digitalisera äldrevården. Och det händer mycket på just den fronten i Hörby kommun just nu.

Av
Anja Degerholm

Pengarna betalas ut av Europeiska socialfonden (ESF) och det övergripande syftet är att öka den digitala medvetenheten.

– Det är riktade pengar som ska användas till kompetensutveckling. I Hörby kommer pengarna att användas till så kallade e-coacher, berättar Paul Davidsson som i somras anställdes som e-strateg på Hörby kommun.

E-coacherna ska finnas ute i verksamheten och få löpande utbildning när det gäller de digitala verktygen. Coacherna ska sedan föra kunskapen vidare till sina kollegor. Tanken är att ungefär var femte anställd ska vara en e-coach.

– E-hälsa är inte ett projekt som slutar, utan något vi kommer att leva med i framtiden. Därför måste vi hitta en modell för hur personalen kan ta till sig ny kunskap, säger Paul Davidsson.

Det EU-stödda projektet startar den 1 mars och i september räknar Paul Davidsson med att kunna gå från planering till handling. Projektet pågår i totalt femton månader. Av de 23 miljoner kronorna kommer Hörby i runda slängar att få ta del av runt en miljon kronor. Projektet omfattar kommunerna Båstad, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg och Trelleborg.

Modern teknik används redan idag inom vård och omsorg i Hörby. Sedan ungefär ett år tillbaka har nio vårdtagare på äldreboendet Hagadal inkontinensskydd med digitala sensorer som signalerar om skyddet behöver bytas under natten. Om inte kan personen sova vidare utan att bli störd.

Även trygghetslarmen inom hemtjänsten håller på att bytas ut och innan februari månads slut ska 500 larm ha bytts ut. Detta har varit prioriterat eftersom det analoga telenätet kommer att stängas ner. I det nya systemet används istället trådlös mobiluppkoppling. Digitala lås och digitala läkemedelsskåp är andra lösningar som ska införas.

Paul Davidsson säger att fördelarna med digitala hjälpmedel inom vård och omsorg är många.

– Att ha digitala lås som kan låsas upp med telefonen sparar tid eftersom personalen inte behöver köra för att hämta den fysiska nyckeln. Det är även en säkerhet att bara personalen kan komma åt digitala läkemedelsskåp, så att vårdtagaren inte tar fel mediciner eller vid fel tillfälle.

Det finns dock en viss skepsis mot den nya tekniken.

– Jag har jobbat med e-hälsa några år och de flesta har nog sett fördelarna med den nya tekniken. Att den varken hotar jobben eller den mänskliga kontakten. Och vårdtagarna brukar uppskatta de digitala lösningarna, säger Paul Davidsson.

Publicerad 30 January 2018 00:00