Lågehallarna ska få ett rejält ansiktslyft. Foto: Anja Degerholm

Lågehallarna ska få ett rejält ansiktslyft. Foto: Anja Degerholm

Lågehallarna kan bli större än planerat

Mer träningsyta – men 10 miljoner kronor dyrare

HÖRBY.

Efter dialog med föreningslivet i Hörby har ett nytt förslag för Lågehallarna tagits fram. Detta innebär att ytan utökas med 400 kvadratmeter vilket möjliggör tre fullstora träningsplaner.

Av
Anja Degerholm

– Det är spännande och fantastiskt roligt för idrotten i Hörby att politikerna vill satsa och bygga för framtiden, säger kultur- och fritidschefen Marcus Kulle.

Grundtanken var att bygga en något större arenahall med godkända mått för elithandbollsspel. Ytan skulle kunna göras om till tre mindre planer.

– Efter dialog med föreningarna har vi fått veta att dessa tre mindre planerna inte gynnar idrotten. Det man önskar sig är att öka ytan något för att få två fullstora träningshallar istället, säger Marcus Kulle.

Den gamla läktarhallen, Hall A, renoveras och blir träningshall med 100 läktarplatser. Hall B rivs och ersätts med en ny hall. I den nya hallen ska det finnas så kallade teleskopläktare med totalt 650 sittplatser som kan fällas ut vid match, och fällas in när det är träning och omvandlas till två fullstora träningsplaner.

Det nya förslaget påverkar inte genomförd upphandling eller den pågående detaljplaneändring. Inte heller övriga ytor som entré och omklädningsrum. Investeringen väntas dock bli cirka tio miljoner kronor dyrare, alltså cirka 90 istället för 80 miljoner kronor. Driftskostnaden ökar också med en större yta.

Enligt Marcus Kulle innebär det nya förslaget att Lågehallarna kan rymma fler verksamheter, och på så vis spara in kostnader för andra lokaler. Som Hörby gymnastikförening som idag håller till i fabrikslokaler i det gamla mejeriet. Om det nya förslaget för Lågehallarna klubbas igenom kan gymnastikföreningen flytta sin verksamhet dit.

Efterfrågan på halltider är idag stor, i synnerhet från handbollsklubben IK Lågan som menar att de behöver fler tider för att kunna utvecklas. Bristen på halltider gör det även svårt för allmänheten att motions- och spontanidrotta eftersom tillgängliga tider i huvudsak går till föreningarna.

– Det justerade förslaget innebär både mer utrymme och fler tider för idrotten i Hörby. Vi håller just nu på att ta fram ett detaljerat förslag som politikerna kan ta ställning till, säger Marcus Kulle.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har redan sagt ja till att gå vidare med de nya planerna. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut under våren 2018. Blir det ett ja i fullmäktige kan bygget påbörjas framåt sommaren och beräknad invigning blir då i augusti 2019, innan inomhussäsongen börjar.

Publicerad 28 November 2017 15:00