Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Transporter hinder på vägen mot fossilfritt

Eslöv och Höör deltar i treårigt klimatprojekt

ESLÖV/HÖÖR. ?Sedan årsskiftet deltar tio skånska kommuner, däribland Eslöv och Höör, i ett treårigt projekt för att bli fossilbränslefria. Bland annat mäts el- och energianvändning, drivmedel och transporter.
Nyligen gjordes en första mätning för att se hur kommunerna ligger till. Samtliga kommuner använder 100 procent förnybar el. Både Eslöv och Höör ligger också bra till när det gäller uppvärmningen av kommunala fastigheter, med 96 procent förnybar energi.
Transporterna däremot ser inte lika bra ut. I Höör är andelen fossilbränslefria resor 46 procent och i Eslöv endast 22 procent. Målet vid projektets slut är att kommunerna i genomsnitt ska ligga på över 50 procent.
– Transporterna är den största utmaningen, framför allt att få ned antalet resor med egen bil i tjänsten och antalet flygresor, säger Lisa Lindblad som är energisamordnare på Eslövs kommun.
– Vi måste lägga in en högre växel när det gäller transporterna och titta på vad som kan förbättras, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg på Höörs kommun.
Eslöv har ?nyligen infört en så kallad klimatväxlingsfond. När resor görs med antingen flyg eller bil ska en viss procent gå till fonden och pengarna ska sedan användas till olika klimatprojekt inom kommunen.
– Det kan till exempel vara att sätta upp laddstolpar till elbil eller inköp av elcyklar, säger Lina Lindblad.
Även Höör tittar på möjligheten att börja med klimatväxling. Höörs kommun har även en resepolicy som tydligt anger vilka resesätt som ska prioriteras. Lokala resor ska i första hand göras till fots, cykel eller buss.
– Vi får följa upp hur policyn följs och hur väl de anställda känner till den, säger Åsa Abrahamsson.
Hon säger också att det redan finns goda exempel i kommunen när det gäller att välja bort bilen vid kortare resor.
– Hemtjänsten är otroligt duktiga på att använda cykel istället för bil.
Det är inte? bara resorna som är en utmaning för kommunerna utan även vilka drivmedel som används. I Höör är 17 procent av de använda drivmedlen förnybara, motsvarande siffra för Eslöv är 26 procent.
– Vi har bytt ut många dieselfordon mot biogasdrivna fordon och den processen fortsätter, säger Lisa Lindblad.
– Tyvärr finns det ingen möjlighet att tanka biogas i Höör i dag, men förhoppningsvis kan det bli verklighet framöver. Men även att vi kan köpa in fler elbilar, säger Åsa Abrahamsson.

Om projektet

Fossilbränslefria kommuner drivs som två projekt, ett för norra respektive södra Skåne. Det är Klimatsamverkan Skåne som står bakom det.
Målet är att de skånska kommunerna ska bli 100 procent fossilfria.
Budgeten ligger på 17 miljoner kronor och finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Publicerad 29 October 2016 06:00