Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Att människor möts är nyckeln till integration"

INSÄNT. Vi tror att många i Höör är överens om att integrationen fungerar bra här. Orsaken är sannolikt ett gott samarbete mellan kommunen, frivilligorganisationer, företag, kyrkor och enskilda som visat i praktisk handling att de nya höörsborna är välkomna genom att erbjuda vänskap, gemensamma aktiviteter, boende, praktikplatser och jobb.

Att människor möts och samarbetar är nyckeln till integration och anpassning till vårt samhälle med dess värden och normer. Fyra av fem nyanlända får arbete genom kontakter.

I Höör har vänfamiljsprojektet, som startade i slutet av 2015, varit särskilt framgångsrikt. Gamla och nya Höörsbor har fått chans att utbyta erfarenheter, till ömsesidig glädje. Flera nyanlända familjer önskar nu också svenska vänfamiljer för att lättare komma in i samhället.

Tisdagen den 25 september är alla intresserade välkomna till Tillsammanscaféet kl 19-21, Eriksgatan 6, för info om vänfamiljsprojektet. Då berättar vi mer om vad det kan innebära att vara vänfamilj. Man väljer själv på vilken nivå kontakten ska vara.

Politikerna kan skapa en del förutsättningar för god integration men det är de boende i kommunen som gör det mesta - tillsammans kan vi!

Björn Andersson

Alaa Bukhari

Maher Fustok

Per och Anna Hansson

Awat Hasan Saleh

Peter och Åsa Lindberg

Marianne Luc

Katarina Nyman

Pella Olsson

Ulla Premmert

Nora Timm

Lotta Thosteman

Adriane Trottner

Publicerad 27 August 2018 09:09