Eslöv ökar användandet av fossilbränslefria drivmedel

ESLÖV.

Eslöv har blivit årets raketkommun inom fossilbränslefria transporter. Under 2017 har kommunen ökat andelen fossilbränslefritt drivmedel markant.

Eslövs kommun har under 2017 ökat andelen fossilbränslefritt drivmedel från 34 procent till 61 procent. En del av förklaringen är att kommunen har tecknat avtal om 100 procent biogas och att biodieseln har ökat. En annan del är att många fordon bytts ut till gas– eller elfordon.

Projektet Fossilbränslefria kommuner har nu några månader kvar av projekttiden. De övergripande målen är att de tio kommuner som deltar ska få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Vid projektets slut är ambitionen att kommunerna tillsammans i genomsnitt ska ha 100 procent fossilbränslefri elanvändning, minst 90 procent fossilbränslefri användning av el för uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter.

– Det började med uppropet om ett Fossilbränslefritt Skåne och på den vägen är det. Projekt Fossilbränslefria kommuner möjliggör för oss i kommunen att arbeta för att nå målen till år 2020 och det är en stor fördel att samarbeta med andra kommuner som står inför liknande utmaningar, säger Lisa Lindblad, energisamordnare Eslövs kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad 20 June 2018 06:00