Han blir ny förvaltningschef

ESLÖV.

Dave Borg har utsetts till ny förvaltningschef på Miljö– och samhällsbyggnad i Eslöv. Han tillträder tjänsten den 6 augusti.

Civilingenjören Dave Borg blir Miljö– och samhällsbyggnads nya förvaltningschef. Det står klart sedan kommunstyrelsen fattat beslut efter rekommendation från såväl kommunstyrelsen som miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium, personal och fackliga företrädare.

Dave Borg kommer närmast från Länsstyrelsen i Skåne, där han de tre senaste åren har varit chef på miljöprövningsenheten.

Innan dess arbetade Dave Borg på Miljöförvaltningen i Malmö Stad. Där började han som inspektör 1997 och har därefter varit såväl avdelningschef som ställföreträdande förvaltningschef.

Miljö– och samhällsbyggnad har ett 60–tal anställda och ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, gatu- park– och trafikfrågor samt bygglov och tillsyn enligt plan– och bygglagen. Förvaltningen ansvarar även för miljömålsarbete, naturvårdsfrågor och för kommunens mätningstekniska verksamhet.

– Jag känner att Eslöv är en kommun med framåtanda och hög ambitionsnivå. Här händer massor inom området. För min del är det en spännande utmaning att få ta mig an delar som jag tidigare inte arbetat så mycket med, bland annat frågor kring gata, park och trafik, men också med bygglov och kartor, berättar Dave i ett pressmeddelande.

– Just nyfikenhet är mitt signum. Jag tycker om att se mig omkring i världen och jag gillar att utmana mig själv. Jag ser mycket fram emot att lära känna både Eslöv som kommun och mina nya medarbetare och hoppas att jag kommer att tillföra såväl engagemang som erfarenhet.

Dave Borg tillträder sin nya tjänst den 6 augusti.

Publicerad 19 June 2018 06:00