Klart: Snart blir det obligatoriskt med prao igen

"En möjlighet för företagen på flera olika sätt"

ESLÖV.

Sveriges riksdag har beslutat att återinföra prao i grundskolan från och med i höst. Eslövs kommun anser att det är en bra möjlighet för ungdomar att bekanta sig med arbetslivet.

Från och med i höst blir praon i grundskolan obligatorisk igen.

I Eslöv tycker både elever, lärare, kommun och näringsliv att det är ett positivt beslut.

Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun tycker att det är en viktig möjlighet för företagen att möta framtidens kompetensförsörjning. Enligt honom är behovet av en närmare koppling mellan skola och arbetsliv tydlig i alla branscher.

– Att praon införs igen är en möjlighet för företagen på flera olika sätt. Genom elevernas och skolans nätverk ökar kännedomen om Eslövs företag och de olika branscher vårt näringsliv verkar inom, säger Lars Persson.

– Att öppna sin arbetsplats för en praoelev är också ett sätt att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning. I och med att våra ungdomar får inblick i olika branscher, öppnas förhoppningsvis nya karriärvägar till yrken som eleven kanske annars valt bort, fortsätter han.

Ändringarna gäller från och med höstterminen 2018 för praoelever som börjar årskurs åtta i grundskolan, respektive årskurs nio i specialskolan. Eslövs kommun har gjort en satsning på ökad studie- och yrkesvägledarkompetens och idag arbetar en studie- och yrkesvägledare på varje område.

– Att vara ute på ett företag och delta i verksamheten är ett viktigt steg i att lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Det ger inblick i arbetslivet, vilka krav och förväntningar som arbetsgivare ställer, men också kontakter och erfarenheter som hjälper eleven att välja väg och veta vad som är viktigt för dem själva när de ska ut i arbetslivet, säger Lena Planken, avdelningschef för Eslövs kommuns grundskolor.

Publicerad 05 June 2018 06:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag