Socialnämnden:

"Så ser lagstiftningen ut"

HÖÖR/HÖRBY. Socialnämnden i Höör beslutade vid sitt möte i oktober att ensamkommande över 18 år inte ska få stanna i kommunen. Enligt nämndens ordförande Anders Magnhagen (S) är huvudskälet att kommunen inte ska ta över statens ansvar.

– Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot ett visst antal ensamkommande barn och unga. Men när personen fyller 18 år så betraktas han eller hon som vuxen, och då är det staten som har ansvaret, säger han.

Personer över 18 år erbjuds då en plats på något av Migrationsverkets asylboenden.

– Jag har haft en träff med goda män i Höör och framfört att det bästa är att ta det erbjudandet.

En person som tackar nej till en plats hos Migrationsverket och väljer att ordna eget boende (Ebo) under asylprocessen får en dagpenning på max 71 kronor som ska räcka till boende, mat och andra omkostnader.

I praktiken innebär det att personen betraktas som hemlös och kommunen därmed övertar ansvaret för uppehället eftersom det inte är rimligt att klara sig på så lite pengar, säger Anders Magnhagen. Han avråder bestämt Höörs United FF från att uppmana ensamkommande att stanna i kommunen.

– Då tar man på sig ett jätteansvar. Jag har all förståelse för att de som bott i Höör i flera år och skapat sig ett liv här vill stanna. Men det är så här lagstiftningen ser ut idag, och det är den vi förhåller oss till. Grundproblemet är att asylprocessen dragit ut på tiden.

Regeringen vill skjuta till extra pengar för att täcka kommunernas kostnader när det gäller just ensamkommande som väntar på asylbeslut.

Höständringsbudgeten ska klubbas i slutet av november och det innebär att Höör får 934 020 kronor extra i år och 467 010 kronor nästa år. Hörby får 560 412 kronor i år och 280 206 kronor 2018. Beloppen är baserade på hur många ensamkommande över 18 år som bor i respektive kommun.

I Höörs fall handlar det om elva personer. Pengarna tillfaller dock inte socialnämnden utan kommunstyrelsen.

– Medlen är avsedda för kommunernas långtgående åtaganden under en övergångsperiod. Som långa hyresavtal eller LVU-placeringar, säger Anders Magnhagen.

Kommunens ekonomiska situation med väntande besparingar är ännu ett skäl för socialnämndens beslut.

– I det ekonomiska läge alla nämnder befinner sig i är det inte rimligt att vi ska ta på oss den kostnaden, även om det inte är huvudskälet till beslutet. Kommunerna ska inte bygga upp asylboenden, det är ett statligt ansvar, säger Anders Magnhagen.

I Hörby kommun bor det också ett tiotal ensamkommande som är över 18 år. Kommunen har dock ännu inte tagit något beslut om de ska få stanna eller inte. HUFF har träffat kommunalrådet Susanne Meijer (S) i Hörby för att diskutera saken. Hon utesluter inte att ungdomarna kan få stanna.

– Jag har fått höra deras tankar och får lyfta frågan politiskt, framför allt med politikerna i socialnämnden. Men jag kan säga att jag ser ett bekymmer med att de här ungdomarna inte kan gå klart sin utbildning, det riskerar att fler personer hamnar i utanförskap, säger Susanne Meijer.

Publicerad 15 November 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag