Färre nyanlända anvisas till Mellanskåne nästa år

MELLANSKÅNE. Under tisdagen kom Länsstyrelsen Skåne med det så kallade anvisningstalet för 2018, det vill säga hur många nyanlända flyktingar som respektive kommun ska ta emot. Det rör sig om betydligt färre personer än för innevarande år. Eslöv ska ta emot 63 nyanlända, jämfört med 89 förra året. Och i Höör och Hörby blir det en minskning med 20 personer i respektive kommun, till 30 personer och 28 personer. 

Hela Skåne ska ta emot totalt 1 800 nyanlända vilket är nästan 1 000 färre än under 2017. Det är regeringen som bestämmer länstalen och länsstyrelserna som bestämmer kommuntalen. Hur många personer som anvisas till en viss kommun avgörs bland annat utifrån befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande samt nyanlända flyktingars självbosättning. 

Anvisningstal

Antalet nyanlända som kommunerna ska ta emot, 2017 års siffra inom parentes:
Eslöv: 63 (89)
Hörby: 28 (48)
Höör: 30 (50)
Källa: Länsstyrelsen Skåne

Publicerad 14 November 2017 13:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag