Räddningstjänsten i Hörby får specialfordon

HÖRBY. Sedan den 1 juni jobbar räddningstjänsten i Höör enligt en ny taktik – första insatsperson (FIP). Nu har även politikerna i Hörby beslutat att avsätta 800 000 kronor till tekniska nämnden för inköp av ett specialfordon för FIP. Tekniska nämnden får även 242 000 kronor i utökat kommunbidrag för införandet av FIP.

Arbetssättet innebär att ett utryckningsfordon åker direkt till olycksplatsen utan att passera stationen. Syftet är att minska skadan eller fördröja olycksförloppet. Fordonet är utrustat med bland annat navigationssystem, första hjälpen, brandsläckare och saneringsmaterial.

FIP är ett beprövat koncept som tillämpats i flera andra svenska kommuner.

– Det är för att vi vill jobba för att bli snabbare. Det kan spara både pengar och mänskligt lidande, sade Lars Nilsson, räddningschef i Höör och Hörby, till Lokaltidningen i somras när FIP infördes i Höör.

Frågan om att införa FIP har varit uppe tidigare i Hörby, men då blev det nej. Nu har alltså politikerna ändrat sig. Bland annat har de långa utryckningstiderna diskuterats. Räddningstjänstens utryckningstider mäts varje år i SKL:s undersökning Öppna jämförelser. Vid den senaste mätningen 2016 låg Hörby på i snitt 13,6 minuter, jämfört med runt 12 minuter tidigare år. Höör ligger på i snitt 12,5 minuter och har legat däromkring de senaste åren.

Läs mer: Räddningstjänstens nya giv ska rädda liv

Publicerad 10 November 2017 05:00