"Jag har inte provat på sånt här i Syrien"

Nya projektet ”Rookie” ska främja både hälsa och integration

ESLÖV. Föreningslivet är intimt förknippat med det svenska samhället. Något som Eslövs kommun tagit vara på i projektet ”Rookie”. Tanken är att nyanlända barn och ungdomar ska få prova på olika fritidsaktiviteter som främjar såväl hälsan som integrationen.

– Gör bara som jag så kommer det att lösa sig, säger instruktören Sara Rosenqvist innan hon sätter på den pumpande musiken.

Framför henne står tolv unga invandrartjejer som gör sitt andra pass på Friskis & Svettis. Premiären ägnades åt spinning och i dag står klassisk gympa på schemat.
– Det är roligt och bra för kroppen. Jag har inte provat på sånt här i Syrien, berättar deltagaren Imtisal.

Samtidigt som tjejerna får bekanta sig med Friskis & Svettis tränar en grupp invandrarkillar brottning i EAI:s lokaler. Varje grupp har en fritidsledare och en fältare som stöttar dem.
– Man skulle kunna sammanfatta projektet som en sportskola för nyanlända ungdomar. De får prova på olika aktiviteter och ges samtidigt inblick i hur det svenska föreningslivet fungerar, berättar projektledaren Emma Sallander från Kultur & Fritid.

Projektet har beviljats 140 000 kronor ur kommunens sociala investeringsbudget, som ligger på sammanlagt två miljoner kronor. De deltagande föreningarna får även ett litet bidrag av Skåneidrotten.
– Kommunens pengar används bland annat till transporter, fika samt tolkning när vi är ute och informerar om projektet på Bergaskolans språkintroduktionsprogram, berättar Emma Sallander.
Under själva aktiviteterna finns det dock ingen som översätter något. Och det är ingen tillfällighet
– Många av de här barnen och ungdomarna får sällan praktisera sina svenskkunskaper utanför skolan. Genom att träffa svenska ledare ute på föreningarna kan de öva på språket.

Under projektets första omgång, som sträcker sig över tio veckor, har man valt att satsa på åldersgruppen 16-20 år. Till hösten funderar man dock på att rikta in projektet mot yngre barn och andra aktiviteter.
– Intresset från föreningarna i kommunen är stort, säger Emma Sallander.

Publicerad 02 April 2015 12:00