Annika Nilsson vill gärna röja upp vid Kävlingeån. Foto: Åse-Marie Nilsson

Annika Nilsson vill gärna röja upp vid Kävlingeån. Foto: Åse-Marie Nilsson

Byalag arbetar för tre byar

ÖRTOFTA. Mindre byar glöms lätt bort av kommunen. Därför bildades Örtoftabygdens byalag, som vill utveckla och synliggöra Örtofta, Väggarp och Toftaholm.
– Vi vill se hur vi tillsammans kan göra saker bättre. Istället för att vi var och en, individuellt, kontaktar kommunen, varför inte gå samman och påverka gemensamt?, säger Annika Nilsson, ordförande i byalaget.

Hon menar att det är lätt att kommuner glömmer bort mindre byar och istället fokuserar på centralorten. Förutom att utveckla trillingbyarna Örtofta, Väggarp och Toftaholm och tillvarata deras intressen samt hålla bygden levande, vill Örtoftabygdens byalag samverka med myndigheter, föreningar och företag.

Välbesökt hemsida

Byalaget bildades i oktober. Intresset var stort och 50 personer kom till det första mötet. Hemsidan har bara varit i gång i en månad men har redan haft 700 besökare.
Den 2 februari hålls det första årsmötet. Styrelsen består, förutom ordföranden, av sex ledamöter, varav det är två från varje by. Detta för att varje by ska få lika stor plats.
– Tidigare har vi inte haft en kontaktperson gentemot kommunen här. Nu blir byalaget det. Vi kan tillsammans med kommunen förbättra det vi vill. Till exempel städa byarna och fixa i ordning planteringar. Vi kan hjälpa kommunen att hålla koll, säger Annika Nilsson.

Ett sätt att påverka

Byalaget har tillsammans med fotbollsföreningen varit i kontakt med kommunen angående ett framtidaFolkets hus i Örtofta.
– Kommunen föreslog ett modulbygge, medan vi gärna hade sett ett mer gediget bygge. Vi har försökt påverka, men det verkar tyvärr bli ett modulbygge. Ekonomiskt på kort sikt är inte alltid ekonomiskt på lång sikt, säger Annika Nilsson.
Byalaget vill även göra Kävlingeån mer tillgänglig och attraktiv. Tanken är att förbinda promenaden vid Bråån med Örtofta och Kävlingeån.
– Det skulle kunna bli en fin promenad. Inte bara för oss som bor här, utan att det blir ett rekreationsområde även för andra
Gemenskapen i byarna är också viktig. Det finns redan en del sociala aktiviteter i de tre byarna, bland annat kräftskivan samt valborgsfirandet i Väggarp. När Folkets hus står klart kan det lättare bli fler gemensamma aktiviteter, menar Annika Nilsson.

Publicerad 28 January 2014 11:36