Unik park visas

ÖSTRA SALLERUP. Den 26 maj blir det en 1600-talsdag i Östra Sallerup. Parkanläggningen intill kyrkan är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa.

Bakom arrangemanget står föreningen Jöns Henrikssons minne, som också sett till att parken väckts ur sin törnrosasömn.

Jöns Henriksson blev 1648, endast 25 år gammal, präst i Östra Sallerup. Där verkade han sedan och bodde livet ut, till 1689. Jöns Henriksson lät även anlägga en kungahyllning i sten, Karl den XI stenar, och lät bygga både ett observatorium på Klacks backe och sitt eget gravmonument vid kyrkan.
Efter en gudstjänst, som sker enligt äldre ordning med tidstypiskt val av musik och psalmsång, klockan 11 avtäcks en minnesskylt över Jöns Henriksson. Klockan 13 och 14 blir det guidade turer i parken. Föreningarna Skånes Caroliner och Danske Drabanter medverkar.Publicerad 20 May 2013 13:26

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag