Ingrid Billing Hansson i målartagen. foto: Åse-Marie Nilsson

Ingrid Billing Hansson i målartagen. foto: Åse-Marie Nilsson

Ingrid jobbar med symboler

STEHAG. Ingrid Billing Hansson, du har tre olika jobb, bibliotekarie, Vedic art-lärare och symbolpedagog, hur kommer det sig?
– Jag har jobbat som bibliotekarie sedan 1984 och jobbar numera 20 timmar i veckan på biblioteket i Höör och 20 timmar i veckan i min ateljé i Stehag. Min första kurs i Vedic art gick jag hos Britt-Marie, Johannes och Curt Källman 2006, efter det att en kollega rekommenderat den. Det var något jag letat efter. Året efter utbildade jag mig till lärare. Symbolpedagog blev jag för snart två år sedan, efter att ha gått en tvåårig distans/internatutbildning.

Har du alltid målat?
–Måleriet har alltid funnits med i mitt liv, även om det i vissa perioder funnits mindre tid för det. Vedic art och symbolpedagogik är två olika metoder, men de är ändå besläktade med varandra. Båda går ut på att måla inre bilder och utvecklas i sitt skapande. Jag har alltid varit övertygad om att människor behöver uttrycka sig mer än vad de gör. Mina tre jobb handlar om att berättelser berikar vårt liv, uttryck, att vara nyfiken och att få kunskap. Och att samarbeta med människor.

Hur används symbolpedagogik?
– Till skillnad från symbolterapeuterna arbetar man inte med någon behandling, men man kan betrakta det som friskvård. Man använder det för att må bra och lära känna sig själv bättre. Att förstå sina mönster och därmed göra lättare val. Vi lever i ett väldigt stressigt och prestationsinriktat samhälle och det finns många människor som inte ens vet vad de känner. Därför behöver vi stilla stunder. Att jobba med själen är lika viktigt som motion och bra kost. Jag jobbar med olika typer av grupper och bygger ihop olika övningar beroende på vad syftet med sammankomsten är. Det är väldigt brett och kan till exempel även användas i organisationsutveckling.

Måste man vara bra på måleri?
– Nej, inte alls. Många har målat som barn, men inte sedan dess. Det är jättebra att återknyta till den tiden. Vi behöver uttrycka oss, inte bara i verbal form. Vissa medvetandenivåer i oss hittar vi lättare genom andra uttrycksformer än talet. Alla människor vet innerst inne svaret på sina frågor, det gäller bara att hitta dem. Jag försöker bistå med verktyg. Men allt kommer inte på en gång, varje gång hittar vi en ny facett i vår personlighet.

Vad hade du gjort om du inte gjorde detta?
– Jag tycker mycket om inredning och spännande miljöer, så scenograf, kanske

Publicerad 06 May 2013 13:44