Karin Träff Nordström, verksamhetschef på Brahehälsan. Foto: Marek Stefaniak

Karin Träff Nordström, verksamhetschef på Brahehälsan. Foto: Marek Stefaniak

Vårdcentraler får olika bra betyg

Mellanskånes patienter mest nöjda med Brahehälsan

MELLANSKÅNE. Ett bra bemötande och mycket god tillgänglighet. Två faktorer som gör att Brahehälsan får högst betyg av alla primärvårdcentraler i Mellanskåne. Lägst betyg blir det till Kärråkra vårdcentral i Eslöv. Det visar Patientenkäten från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

De tillfrågade patienterna har fått besvara frågor om bland annat bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet och förtroende inom primärvården. Varje delområde kan maximalt få 100 poäng, och de olika delarna har i sin tur vägts samman till ett helhetsbetyg.

Brahehälsans vårdcentral i Löberöd och dess filial i Eslöv får sammanlagt 81 poäng, vilket är det högsta helhetsbetyget bland Mellanskånes sex primärvårdscentraler. Helhetsbetyget ligger dessutom över genomsnittet för såväl Skåne som hela riket.

Patienterna som besöker Brahehälsan är särskilt nöjda med bemötandet och tillgängligheten
– Vi lever efter devisen att lösa dagens problem i dag hellre än att lägga dem på hög och kan på så sätt nästan alltid erbjuda en tid samma dag om det behövs och inom en vecka för icke akuta besök, säger Karin Träff Nordström, verksamhetschef vid Brahehälsan.

Näst bäst helhetsbetyg får Tåbelunds vårdcentral i Eslöv. Glädjen för den offentliga primärvården i Eslöv förtas dock av att systermottagningen Kärråkra får lägst betyg. Fjolårets turbulens på arbetsplatsen är en starkt bidragande orsak.
– Under hösten 2010 och 2011 hade vi ett frånfall av personal som ledde till viss turbulens på Kärråkra. Detta drabbade i viss mån patienterna, säger Sofia Ljung, gemensam verksamhetschef för Tåbelund och Kärråkra.

– Mätningen visar hur känslig en verksamhet är när stabiliteten rubbas. Det har varit en tuff period men vi har nu åter god bemanning och tillgänglighet.

Vårdcentralerna i Höör och i Hörby intar båda mittenplaceringar. I båda fallen anser patienterna att tillgängligheten hade kunnat vara bättre.
– Nationella patientenkäten visar vilka områden som vårdcentralen i Hörby behöver förbättra. Tillgängligheten är ett sådant område, säger verksamhetschefen Leena Sundberg.

Tidningen har inte lyckats nå verksamhetschefen på Höörs vårdcentral för en kommentar.

Patientenkäten 2011 – Mellanskåne

Helhetsbetyg 0–100 poäng Brahehälsan: 81 Hörby: 65 Höör: 64 Kärråkra: 62 Tåbelund: 72 --- Skåne: 72 Riket: 71 Bemötande 0–100 Brahehälsan: 93 Hörby: 89 Höör: 83 Kärråkra: 82 Tåbelund: 89 --- Skåne: 89 Riket: 90 Tillgänglighet 0–100 Brahehälsan: 95 Hörby: 72 Höör: 67 Kärråkra: 76 Tåbelund: 80 --- Skåne: 78 Riket: 81 Förtroende 0–100 Brahehälsan: 90 Hörby: 85 Höör: 79 Kärråkra: 70 Tåbelund: 87 --- Skåne: 84 Riket: 85 Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Publicerad 14 March 2012 00:00