Närtrafiken i Hörby kommun är en fråga som Centern lyfter i sin budget.

Närtrafiken i Hörby kommun är en fråga som Centern lyfter i sin budget. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "C:s budget förtjänar att lyftas"

HÖRBY. Vid fullmäktigesammanträdet i november presenterade Centerpartiet en egen budget för år 2019. Efter voteringar stod det klart att SD:s budget dessvärre vunnit omröstningen. Centerpartiets förslag förtjänar att lyftas fram eftersom vi i vår budget tagit fasta på innehållet i vårt valmanifest. Centerpartiet ställde inga generella effektiviseringskrav i budgeten, utan föreslog istället att en controller anställs, med uppdraget att genomlysa hela kommunorganisationen och löpande föreslå realistiska effektiviseringar.

Vi ville reservera 1,3 mkr för anställning av två kommunala ordningsvakter. Deras uppdrag blir att synas i tätorten men också göra ronderingar i byarna på landsbygden. Det är angeläget att hela kommunen får ta del av denna investering, hälften av invånarna bor utanför tätorten. Vi anser att detta blir ett bra komplement till såväl de förebyggande insatser som görs och den kameraövervakning som redan är igång i syfte att öka kommuninvånarnas upplevda trygghet.

Närtrafiken drabbas av tuffa försämringar med indragna sena kvälls- och helgturer. Vi har redan lagt en motion om att turerna måste återinsättas. För barn- och utbildningsnämndens del föreslog Centerpartiet en satsning om 1,5 mkr som är öronmärkta till landsbygdsskolorna. Sammanlagt gör vi ramjusteringar med 10 mkr och visar därmed att vi i Centerpartiet menar allvar när vi säger att skolan och förskolan är oerhört viktiga och måste få de resurser de behöver.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Hörby

Publicerad 05 December 2018 10:57