Insänt: Sätt lärareffekten på den politiska dagordningen inför valet!

INSÄNT. I år är det valår. Ett utmärkt tillfälle för politiker på både riks- och lokalnivå att föra fram sina idéer om hur skolan ska bli bättre, även här i Höörs kommun.

För skolan engagerar. En enkätundersökning som Novus gjort åt Lärarförbundet visar att sju av tio föräldrar anser att skolan är en av de viktigaste frågorna i den kommande valrörelsen. Det är därför hög tid för partierna att ge föräldrarna i vår kommun besked om hur just de vill skapa en bättre skola.

Lärarförbundet brukar tala om ”lärareffekten” - effekten av det arbete som lärare med rätt förutsättningar utför i skolan idag. En sådan effekt kan mätas på olika sätt, till exempel i hur många elever som når godkänt eller hur föräldrar väljer att skatta skolan i en utvärdering. Oavsett hur vi mäter den kan vi vara säkra på att effekten ofta är livsavgörande för barn och ungas framtidschanser. Den är dessutom helt central för vårt lands möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftigt och innovativt. Att komma tillrätta med lärarbristen borde därför stå högst upp på varje politikers dagordning.

Vi vet alla vad som krävs för att göra läraryrket attraktivt: högre lön, bättre arbetsvillkor och större möjligheter till utveckling i yrket. Idag ligger lärarlönerna långt under jämförbara akademikeryrken och de lärare som finns har en arbetsbelastning som inte sällan leder till ohälsa. Tillsammans med få och snåriga möjligheter till kompetensutveckling och karriär är det inte konstigt att många unga väljer ett annat yrke och att många av de yrkesverksamma lärarna byter bana. Men med en lön i nivå med andra akademikeryrken, en sund och hållbar arbetsmiljö - där lärarna får ägna sig åt sina kärnuppgifter och har tid att se varje elevs behov – och en bra och kontinuerlig professionsutveckling och möjlighet att pröva vingarna i nya roller kommer fler att både söka sig till läraryrket och välja att arbeta kvar.

Oavsett hur situationen ser ut på andra håll i landet måste vi se till att bra lärare vill arbeta här i Höörs kommun, för mycket går att göras lokalt.

I Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommun hamnade Höörs kommun på plats 220 av landets samtliga 290 kommuner när det gäller lärartäthet. Det är inte rimligt! Hur ska vi kunna locka de bästa lärarna när elevgrupperna växer i samband med besparingar? Det är till exempel viktigt att satsa på lärartätheten i grundskolan. Lärarförbundet driver bland annat att lärare inte ska få en högre arbetsbelastning och att de får dela ansvar med utbildade kollegor.

Det som är positivt är att vi ligger på plats 37 i frågan om utbildade lärare. Nu krävs det att kommunen fortsätter det goda arbetet och ger lärarna de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppdraget.

Novus-undersökningen vi gjort visar också på ett annat viktigt faktum som borde få politikerna att hoppa till: trots att så många föräldrar ser skolan som en av valets viktigaste frågor tror bara hälften av föräldrarna att politikerna själva ser skolan som ett viktigt område.

Kanske har de rätt. Om inte är det dags för partierna att motbevisa föräldrarna. Framtiden ligger nämligen i skolan. Både för Sverige och för Höörs kommun.

Styrelsen

Lärarförbundet i Höörs kommun

Publicerad 18 May 2018 06:00