Insänt: Svar om parkeringsavgifter

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande svarar

INSÄNT.

Bengt Andersson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Eslöv, svarar på Tonny Myhrborgs insändare med rubriken "Argumenten som försvann, vad gör vi nu?", som tidigare publicerats i Lokaltidningen.

Bäste Tonny,

I din insändare ställer du en del olika frågor om de nyligen införda parkeringsavgifterna i Eslöv. Jag ska här besvara dem i tur och ordning.

Din första fråga är huruvida avgifterna är en slags dubbelbeskattning. Nej, så är det inte. Tvärtom drabbar avgifterna just den som har behov av att parkera sin bil och inte alla kommuninvånarna, vilket varit fallet om man tagit ut kostnaden som en del av kommunalskatten. Parkeringsavgiften är just en avgift och inte en skatt.

Nästa fråga gäller behovet av avgifter, underhållskostnader av parkeringsplatser och om kommunen vill förbereda Eslövsborna att parkera vid Flygstaden i stället för i centrum. Det är många frågor och jag besvarar dem genom att berätta om bakgrunden till att parkeringsavgifter införs.

Bakom beslutet ligger bland annat kommunens strategi att förtäta staden, det vill säga att hellre bygga på tillgängliga ytor i staden, än att ta den värdefulla åkermarken i anspråk. Det för med sig att öppna ytor, som parkeringsplatser, i stället blir bebyggda. Samtidigt ökar biltrafiken i staden. För att ordna parkeringsfrågan krävs då åtgärder. Att införa parkeringsavgifter är en sådan åtgärd. Syftet är att skapa ett attraktivare och mer miljövänligt centrum, med rätt bil på rätt plats.

Din sista fråga gäller vart pengarna går. Svaret är att avgifterna blir en intäkt hos kommunen. Intäkterna används i första hand för att täcka kostnaderna för avgiftshanteringen. Överskottet går till Eslövs kommuns allmänna budget och därmed även till exempelvis vård, omsorg och skola.

Med vänlig hälsning,

Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv

Publicerad 08 December 2017 09:17