M i Hörby:

"Det är mer än nog nu!"

INSÄNT. Moderaterna har sedan lång tid tillbaka i olika fora uppmärksammat den socialdemokratiska majoritetens massiva misskötsel av Hörby och vi måste dessvärre konstatera att den långa raden av brister fortsätter. Det som nu rullas upp i medier är bara ytterligare exempel. Det tycks inte finnas någon ände på tilltagen:  

  • Försöken att dölja de förmodade felaktigheterna i tidigare socialnämndens ordförandes arvoden.
  • Den grundläggande bristande respekten för meningsmotståndare och demokratins principer.
  • Den bristande oförmågan att värna personalen – den pågående ”jakten” på ekonomichefen är bara en i raden av ”utfrysningar”.
  • Man fattar självsvåldigt beslut i strid med kommunallagen.
  • Man underlåter att förankra beslut enligt lag eller kommunstyrelsens beslut – exempelvis beslutet om löneökningen på 17,93% till kommunchefen.
  • Man ägnar sig åt direkt uppenbara olagligheter som fallskärmen på 1,6 miljoner kronor till tidigare socialchefen och där jag i mina försök att bringa klarhet i frågan konsekvent blockerats av kommunledningen, som med alla maktmedel försökt att få tyst på mig samt lagt ut dimridåer och blandat bort korten.
Hörbyborna förtjänar den bästa politiska ledningen. Det är långt ifrån det katastrofala förhållande som gäller idag, där kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) är ytterst ansvarig.
Det är mer än nog nu!
Eva Lindholm, gruppledare (M)

Publicerad 03 April 2017 13:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag