Bilden är från ett annat sammanhang.

Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Landsbygden ska utvecklas – inte utnyttjas"

Centern i Hörby ser med oro på sökandet efter vanadin i kommunen

INSÄNT. Scandivanadium har i dagarna lämnat in en ansökan om att bedriva miljöfarlig verksamhet i vår kommun. Deras målsättning är att öppna dagbrott på högklassig jordbruksmark i Hörby kommun.

Namnet till trots så är Scandivanadium ett brittiskt bolag. Initialt vill dom provborra på fem platser strax söder om Lyby på jakt efter vanadin. Anledningen till att dom behöver tillstånd är att borrkax från alunskiffern innehåller höga halter av tungmetaller och uran(!).

Scandivanadium har valt Sverige eftersom vår föråldrade minerallag låter dom behålla 99,8% av värdet. Resten fördelas mellan staten och markägaren. Kommunen och grannarna får nöja sig med sjunkande fastighetsvärden och förstörd natur. För låt er inte luras, det finns inget som heter ”ekologiskt hållbara gruvor”.

I ett geologiskt utlåtande från Stockholms Universitet fastslås att Skånes geologiska formationer är komplexa och med specifika egenskaper. Ingen vet hur berggrunden och grundvattnet kommer att påverkas. Det är helt orimligt att tro att man kan återställa mark som skapats under hundratusentals år utan att det skulle medföra förödande konsekvenser. Det är en nonchalans och respektlöshet som alltför ofta har riktats mot naturen och den lilla människan.

Vi vet alla hur lantbrukarna kämpat mot vädrets makter de senaste åren. Klimatet räddas inte genom att vi hittar på nya sätt att bygga bilar på. Tvärt om, vi behöver hitta lösningar som minskar vårt bilberoende. Utvecklad kollektivtrafik, fiber, närhet till skola och omsorg. Näringsrik och närodlad mat. Laga, inte köpa nytt.

Hörbys omgivningar ger oss mat och rent vatten, de bjuder in till rekreation och återhämtning. Ett hållbart lantbruk och en attraktiv närmiljö har, och måste fortsatt ha, ett större samhällsvärde än gruvor.

Patrik Karlsson, för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Hörby

Publicerad 30 January 2019 10:38