Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Ansvarsfrihet för socialnämndens ordförande


HÖRBY. På kommunfullmäktiges senaste möte i maj behandlades årsredovisningen för 2016. Samtliga ledamöter i nämnder, styrelser och beredningar samt enskilda förtroendevalda beviljades ansvarsfrihet. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och menade att socialnämndens ordförande Hans Frank (L) inte borde beviljas ansvarsfrihet. Detta efter han träffat avtal med Migrationsverket om HVB Strandpärlan AB utan att höra nämnden innan. Enligt SD innebär Franks handlande att såväl kommunen som förtroendevalda lidit skada.

Även moderaterna reserverade sig mot beslutet med hänvisning till ”att det saknas en rad uppgifter avseende mål, styrtal och resultat i nämndernas redovisningar av måluppfyllelsen, vilket medför att även redovisningen av måluppfyllelsen för kommunen i sin helhet brister.” Moderaterna vill även att förvaltningsrättens dom mot kommunalrådet Susanne Meijer i juni 2016 efter den förre socialchefens olagliga fallskärm bör stå med i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, samt att partiet inte står bakom att överföra ytterligare pengar till 2017 än vad som hitintills är lagt i de pågående investeringsprojekten "Mötesplats Metropol" samt " Inköp av villor och bostäder".


Publicerad: 16. juni 2017 05:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Mellanskåne

Startsidan just nu