Forskningsprojektet fokuserar på digitalt stöd till personer med demenssjukdom.

Forskningsprojektet fokuserar på digitalt stöd till personer med demenssjukdom. Foto: Eslövs kommun/Mostphotos.com

Eslöv först i Sverige med digitalt demensstöd: "Positivt att kommunen vill satsa"

Ingår i unikt forskningsprojekt

ESLÖV.

Hur kan den digitala tekniken användas i vården av personer med demenssjukdom? Det ska forskare vid Lunds universitet undersöka. Eslövs kommun deltar i projektet som enda svenska kommun.

"Dem@entoring" är ett europeiskt samverkansprojekt där flera EU-länder som Danmark, Grekland, Italien och Polen deltar. Syftet är att utveckla och testa ett evidensbaserat digitalt mentorsprogram som kan användas som stöd för demenssjuka och deras vårdgivare.

Projektet leds av forskare från medicinska fakulteten vid institutionen för hälsovetenskap vid Lunds universitet. När forskarna Connie Lethin och Agneta Malmgren Fänge efterlyste deltagare till projektet så var Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska på Eslövs kommun, inte sen att nappa.

– Vi har ett nätverk för demenssjuksköterskor i Skåne som är väldigt aktivt. De lade ute en förfrågan där och jag frågade min chef direkt om vi inte skulle vara med och fick ett ja. All forskning på det här området är bra, säger Karin Ljung Åkesson och fortsätter:

– Det pratas inte så mycket om demenssjukdomar trots att det är en folksjukdom med många drabbade.

Deltagarna intervjuas i fokusgrupper och det arbetet pågår just nu. I grupperna ingår personer med demensdiagnos, anhöriga som vårdar samt personal som har erfarenhet av att arbeta med demens. De intervjuas om sitt behov i vardagliga vårdsituationer. Projektet kommer att pågå till mars 2021.

Eslövs kommun jobbar redan mycket med demensfrågor. Bland annat ska all personal genomgå en grundutbildning om demenssjukdomar. I våras fick personalen på kommunens särskilda boenden utbildningen och under hösten utbildas personalen inom hemtjänsten.

– Det är en stor satsning kommunen gör och det är väldigt positivt, säger Karin Ljung Åkesson.

Sedan tidigare har Eslöv även särskilda demensombud i varje hemtjänstgrupp och på varje boende som ska bistå med sin specialkunskap på området.

Publicerad 12 September 2019 06:00