Ewa Mellerström efterträder Tommie Eriksson som president för Hörby Rotaryklubb.

Ewa Mellerström efterträder Tommie Eriksson som president för Hörby Rotaryklubb. Foto: Privat

Insänt: "Presidentskifte i Hörby Rotaryklubb"

Ewa Mellerström efterträder Tommie Eriksson på posten

INSÄNT.

Liksom för alla andra Rotaryklubbar upphörde det gamla Rotaryåret den 30 juni för oss i Hörby Rotaryklubb. Då hade vi haft vårt presidentskifte genom att Tommie Eriksson hade blivit ersatt av Ewa Mellerström. Det gjorde vi på Adolfssons fisk hos Carina, som dagen till ära bjöd på gös à la Erik.

Dessutom delade vi ut klubbens kulturstipendium på 3.000 kr denna afton till Odin Vernersson, en musikalisk talang, som precis avslutat sina studier på Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund.

Hörby Rotaryklubb är en ganska liten klubb med f.n. 36 medlemmar men vi ingår i Rotary Sverige, som har cirka 25000 medlemmar fördelade över 550 klubbar i Sverige och Lettland. Tillsammans ingår vi sedan i Rotary International - en världsomspännande organisation med 1.200.000 medlemmar i mer än 200 länder och med sitt huvudsäte i Chicago i USA. Så även om den lilla klubben i Hörby kan verka ointressant på pappret så är den ju inte det, eftersom den tillhör den stora Rotaryfamiljen med alla möjligheter det ger. Genom att vara medlem har vi t.ex. möjlighet att delta i Rotarys vänskapsutbyte (RFE) - där vi kan besöka andra länder och bo i Rotaryfamilj.

Odin Vernersson får Hörby Rotaryklubbs kulturstipendium på 3 000 kronor.

Odin Vernersson får Hörby Rotaryklubbs kulturstipendium på 3 000 kronor. Foto: Privat

Gör Rotary Hörby något? Ja, en hel del faktiskt! Vi bidrar på samma sätt som alla andra Rotary- klubbar till Rotarys kamp för att utrota polio - eller barnförlamning, som det hette förr, PolioPlus, som Rotarys biståndsprogram heter, inleddes 1985, då Rotary lovade att utrota polio och nu, drygt 30 år senare har 6,2 milliarder doser med poliovaccin delats ut till barn i de länder som drabbats av denna invalidiserande och dödliga sjukdom. Ett annat exempel är de sex universiteten i världen, varav Uppsala är ett, där fredsforskare från hela världen kan utföra sitt freds- och konflikt- forskningsarbete och studera tack vara sina Rotarystipendier.

Rotary intresserar sig, och verkar, för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället, vilket vi menar utgör en förutsättning för fred i världen. Vi ser medlemmarnas personliga bekantskap med varandra som ett medel för detta. Etiken kan också sammanfattas i det så kallade 4-frågeprovet, som den enskilde medlemmen bör rätta sig efter inför beslut i olika frågor: "Är det sant? Är det juste mot alla inblandade? Kan det bygga god vilja och fördjupa vänskap? Är det till nytta för alla inblandade?"

Detta är Rotary

¨Rotary, som grundades 1905, är en öppen social nätverksorganisation för kvinnor och män i alla yrkeskategorier världen över. De träffas en gång i veckan, äter en måltid tillsammans och lyssnar till ett aktuellt föredrag.”

¨Rotary är mångfald, personlig utveckling, socialt engagemang och internationellt nätverk¨

¨Rotary är ett internationellt yrkesnätverk som genomför humanitära projekt över hela världen mot fattigdom, analfabetism och sjukdomar¨

¨Rotary är ett nätverk som engagerar sig i samhällsutveckling såväl lokalt som internationellt¨

¨Rotary sammanför engagerade människor som utbyter erfarenheter och vidtar åtgärder genom våra yrkesroller och Rotarys lokala och globala hjälpprojekt¨

Publicerad 16 August 2019 00:00