L-G Håkansson har de senaste åren satsat stort på att rusta upp Höörs gästis. Nu väntar ännu större planer.

L-G Håkansson har de senaste åren satsat stort på att rusta upp Höörs gästis. Nu väntar ännu större planer. Arkivfoto: Anja Degerholm

Höörs plåt flyttar – ska ge plats åt 650 bostäder

Företagaren L-G Håkansson satsar stort

HÖÖR

. Företagen Höörs plåt, CEPA och UBD flyttar från Ringsjövägen. Ägaren L-G Håkansson vill istället bygga uppemot 650 bostäder på marken. Kommunstyrelsen har nu gett ett positivt planbesked och inom några år kan det bli byggstart.

– Som affärsman tror jag väldigt mycket på Höör. Jag tror att städer med bra förbindelser kommer att vara intressanta när folk inte längre vill bo i storstäderna på grund av till exempel dyrare bostäder, ökad trafik och kriminalitet, säger L-G Håkansson.

Han har de senaste åren ägnat mycket tid åt upprustningen och utbyggnaden av Höörs gästis. Nu väntar nästa steg. I vintras började han att fundera på om marken där de tre företagen idag håller till istället kunde användas till bostäder. I mars skickade han in de första handlingarna till kommunen.

– Det kommer att se mycket trevligare ut med bostäder och grönska istället för industribyggnader. Dessutom är lokalerna inte ändamålsenliga och vi kan inte förbättra produktiviteten framöver vilket påverkar konkurrenskraften.

Byggplanerna innebär alltså att de tre företagen, som L-G:s son Michael Håkansson numera är VD för, på sikt kommer att flytta till en annan fastighet i Höör.

– Det lär nog dröja några år innan det kan bli en rockad och jag tippar att det tar minst tre-fyra år innan det kan bli byggstart, säger L-G.

Tanken är att industribyggnaderna ska rivas och förutom bostäder även ge plats åt offentliga verksamheter som vårdcentral, förskola och bibliotek.

Arkitekten har tagit fram tre olika alternativ. Ett av dem är inspirerat av "Byker Wall" i engelska Newcastle. Det är en murliknande huskropp med bostäder som skulle ligga parallellt med Malmövägen. Utöver det skulle det även finnas såväl kvartersformade som hästskoformade hus.

De andra två alternativen innehåller fler men mindre byggnader och mellan 560 och 670 bostäder. Byggnaderna är från två till åtta våningar höga och kommer totalt att omfatta runt 80 000 kvadratmeter. Oavsett vilket alternativ det blir så är fokus på att bygga många mindre lägenheter, säger L-G Håkansson. Det ska byggas både bostadsrätter och hyresrätter.

Utbyggnaden ska göras i etapper och först om tio år räknar L-G Håkansson med att området är helt utbyggt. Det planeras även för ett underjordiskt garage och rekreation i parkmiljö i närheten av Gästis.

Han har sedan tidigare köpt Colorama-huset intill Gästis som också ingår i planerna.

– Tanken är att knyta ihop området. Exakt hur det kommer att se ut får vi ta ställning till när vi fått klara besked från kommunen vad vi får göra.

En enig kommunstyrelse beslutade vid sitt senaste möte att ge positivt planbesked till projektet.

– Vi är överens om att det är positivt för området att ändra från industrier till bostäder. Nästa steg blir att tillsammans med fastighetsägaren ta fram ett planprogram med visioner för vilken karaktär området ska ha, säger kommunalrådet Johan Svahnberg (M).

Publicerad 15 August 2019 06:00