Alliansen vill inte höja skatten utan istället

Alliansen vill inte höja skatten utan istället "effektivisera vissa verksamheter". Arkivfoto: Anja Degerholm

Tuffare ekonomiska tider väntar – men utan skattehöjning

Effektiviseringar inom hemtjänsten ett sätt att en nå budget i balans

HÖÖR.

Alliansen vill att skatten ska ligga kvar på samma nivå. Samtidigt väntar tuffare ekonomiska tider och vissa verksamheter kommer behöva dra åt svångremmen. Detta enligt de fyra partiernas budgetförslag.

– Det finns utmaningar med ekonomin, men vi tror att det finns goda möjligheter att effektivisera vissa verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M).

Han fortsätter:

– Det är glädjande att vi lyckats ta fram en budget där tjänstemännen tyckt till om var det går att göra förändringar. Många andra kommuner tvingas göra skattehöjningar, det ska inte Höör behöva göra.

Antalet Höörsbor väntas öka för varje år. Det gör att skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökar, men inte i samma takt. Därför måste kommunen dra ner på kostnaderna för verksamheterna om man vill undvika en skattehöjning.

För att se var det är möjligt att spara pengar har Alliansen tittat på referenskostnaden, det vill säga vilken kostnad Höör borde ha med hänsyn till kommunens struktur. Till exempel kostar hemtjänsten runt 10 miljoner kronor mer i Höör än i liknande kommuner, något som varit känt i flera år.

– Vi måste jobba mot att närma oss snittet i Skåne, det är inte hållbart att kostnaden är så hög, säger Johan Svahnberg.

Det arbetet har redan påbörjats och kommer att fortsätta.

Även de politiska kostnaderna ligger för högt, närmare bestämt 5,7 miljoner kronor högre än rikssnittet. I november 2018 togs beslut om att sänka arvodena och nyligen klubbade kommunstyrelsen ändrade regler för pensions- och avgångsersättningar för heltidspolitiker.

De kommande åren väntar stora investeringar i byggprojekt bland annat vid Västra stationsområdet och Maglehill. Detta har kommunen tagit höjd för, säger Johan Svahnberg.

– Däremot väntar stora investeringar i det kommunala VA-nätet som kommer att kräva större belåning än tidigare beräknat.

Totalt väntas låneskulden öka från 160 miljoner kronor 2018 till 327 miljoner kronor år 2022. Låneskulden per invånare kommer därmed nästan att fördubblas, från 9 625 kronor till 18 632 kronor per invånare på fem år.

Enligt Alliansens budgetkalkyl ska kommunens resultat landa på plus 15 miljoner kronor nästa år. Exakt var besparingarna ska göras för att uppnå detta ska nämnderna besluta om under hösten. Innan dess ska kommunfullmäktige besluta om budgetramarna. Alliansen behöver stöd från något annat parti för att få igenom sin budget.

Publicerad 11 June 2019 06:00