Skiss över planområdet.

Skiss över planområdet. Skiss: Eslövs kommun

Klartecken för ett åttiotal bostäder upp till sju våningar

Detaljplanen för Kvarteret Färgaren 8 och 19 godkänd

ESLÖV.

Kommunstyrelsen har nu godkänt detaljplanen för Kvarteret Färgaren 8 och 19 i centrala Eslöv. Det innebär att mellan 70 och 85 bostäder kan byggas på fastigheterna.

Av
Anja Degerholm

Kvarteret Färgaren ligger i korsningen Södergatan/Bryggaregatan/Kanalgatan, intill Systembolaget. Fastigheterna ägs av Skansporten Fastighetsförvaltning AB och Eslövs bostads AB, som också är byggherrar i projektet.

Den tidigare detaljplanen från 1964 tillät byggnation av bostäder upp till fyra våningar. Den nya planen gör det möjligt att bygga upp till sju våningar. Mot Kanalgatan/Bryggaregatan är planen att bygga ett hus med fem våningar plus en sjätte indragen våning längst upp. I hörnet Bryggaregatan/Södergatan är tanken att bygga på ytterligare en våning som även den ska vara indragen. På bottenvåningen på hörnan ska det också finnas lokaler som kan rymma till exempel handel.

Totalt omfattar planen 70–85 lägenheter. Förutom bostadshusen mot gatan planeras det även för ett gårdshus i upp till 3,5 våningar. Fasaderna ska vara i olika färger och material för att ge ett så varierande uttryck som möjligt.

Syftet med byggnationen är att förtäta staden. På delar av fastigheten var det fram till 2004 bensinstation och på senare år har det varit parkering på de två aktuella fastigheterna. I och med nybyggnation försvinner det totalt 75 parkeringsplatser, men det planeras för cirka 50 platser i ett parkeringsgarage under huset med entré från Kanalgatan. Där ska det även göras plats för runt 190 cyklar.

Om allt går enligt tidplanen och bygglovet blir godkänt hösten 2020 kan hela kvarteret stå klart i början av 2024.

Publicerad 11 June 2019 12:01