Så här visar cirkusen att hästarna har det på sin Facebooksida. I Eslöv avslöjades de med att ha sju hästar på 80 kvadrat. Alla fick vara på kullersten.

Så här visar cirkusen att hästarna har det på sin Facebooksida. I Eslöv avslöjades de med att ha sju hästar på 80 kvadrat. Alla fick vara på kullersten. Foto: PRIVAT

Cirkus vanvårdade hästar i Eslöv – hotas av vite

För varje nytt fel får cirkusen böta 50 000 kronor

ESLÖV.

På sin Facebooksida visar cirkusen sina hästar, när de ligger i en lummig park under ett träd. När Länsstyrelsen besökte cirkusen i Eslöv var verkligheten en annan. Sju hästar trängdes på 80 kvadrat och underlaget var inte gräs utan kullersten som man strött kutterspån på. Nu hotas de av vite på 50 000 kronor för varje nytt regelbrott.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Länsstyrelsens regler är solklara för cirkusen. För fem shetlandsponnier måste de ha en hage på minst 15x12. Om de har fler hästar behöver de utöka hagens storlek. Både underlaget och storleken ska dessutom vara så att de ska kunna göra alla gångslag, inklusive galopp. Hästarna ska också kunna ligga sig och rulla i gräset. Hagen ska vara så stor att hästarna kan ta 3-4 galoppsprång och det ska vara ett underlag som inbjuder till det.

Länsstyrelsen gjorde en oanmäld inspektion då cirkusen var där och det visade sig då att hagen var alldeles för liten. Istället för fem hästar fanns det sju i den, och den var 10x8 meter stor.

Det fanns inte heller något gräs där hästarna stod, istället var de på kullersten.

Länsstyrelsen konstaterade att det var flera allvarliga fel som cirkusen gjort och att cirkusen gjort dessa, trots att de tidigare fått varning.

Därför har Länsstyrelsen beslutat att cirkusen tvingas betala 50 000 kronor i vite varje gång de bryter mot någon av reglerna.

"Länsstyrelsen anser att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är motiverat och angeläget från djurskyddssynpunkt att meddela detta beslut. Detta för att säkerställa att en god djurskötsel och djuromsorg uppnås enligt gällande lagstiftning. Då ni tidigare förelagts att åtgärda bristen gällande utevistelse och hagstorlek finns det skäl att nu förena föreläggandepunkten med vite", skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Publicerad 24 May 2019 06:00