Gull Rydström, ordförande i Södra Ringsjöortens Bygdeförening, hälsar alla välkomna till jubileumsfesten.

Gull Rydström, ordförande i Södra Ringsjöortens Bygdeförening, hälsar alla välkomna till jubileumsfesten. Foto: Privat

Insänt: "Succé för Södra Ringsjöortens Bygdeförenings 30-årsjubileum"

Firades med fotoutställning och tårta lördagen den 18 maj

INSÄNT.

Södra Ringsjöortens Bygdeföreningen firade sitt 30-årsjubileum lördagen den 18 maj då 135 personer deltog i festligheterna. Föreningens ordförande Gull Rydström har sammanfattat lite av det som hänt under de 30 åren.

Jubileet firades med lunchbuffé på Björk's Ringsjön. Det var även tipsrunda i vårfager natur, Skånska visor spelade och sjöng, det bjöds på kaffe, tårta, glass och godisregn.

Inför jubileet hade föreningen sammanställt en fotoutställning med glimtar från 1989 och fram till nu. Att gräva i våra samlingar av foto- och tidningsurklipp och att leta i våra sju bygdeskrifter var som att göra en fantastisk tidsresa på 30 år och ännu längre tillbaka!

Vad såg vi på denna Tidsresa? Hur har det gått för den Bygdeförening som såg dagens ljus hos Åke Olsson på Tofta våren 1989 med mottot om att:

  • Arbeta för en levande landsbygd.
  • Dokumentera bygdens historia och föra den vidare.
  • Stödja utveckling och näringsliv i bygden.
  • Skapa kulturella verksamheter som samlar och ger stimulans åt Södra Ringsjöbygdens befolkning?

Målen är ju lika aktuella nu som då och vi har gjort och gör vårt bästa för att leva upp till dem!

Barnens tipsrunda lockade både stora och små.

Barnens tipsrunda lockade både stora och små. Foto: Privat

Våra bygdeaftnar startade i församlingshemmet i Snogeröd och flyttades sedermera till Hurva Gästis. Krögarens välsmakande kvällsvard och intressanta föredragshållare lockar många besökare och det är fullsatt mest varje gång! Här får vi umgås med gamla och nya bekanta innan kvällens begivenheter börjar, alltid lika trivsamt och trevligt!

Vid våra bygdevandringar är engagemanget stort hos dem som bor eller har bott utmed den aktuella vägsträckan. Under den roliga och ibland strapatsrika rundturen med traktor och vagn får vi veta mycket om dåtida och nutida hus, människor och verksamheter. Jag är övertygad om att kunskap om historien förr ökar förståelsen för vår samtid, och det hjälper oss att ta ut riktning för framtiden.

Den årliga hemvändardagen i samarbete med Ringsjö församling är ännu ett evenemang där gemenskap och god samvaro står i fokus.

Våra kyrkogårdsvandringar är ännu ett sätt att förmedla och föra bygdens historia vidare. Vi vill värna om och levandegöra den intressanta och viktiga bygde- och kulturhistoria som våra kyrkogårdar erbjuder.

På vår årliga konst- och hantverksmässa visar och säljer bygdens skickliga hantverkare sina alster. Här får vi många möjligheter att se och inspireras av vad handens kunskap och kreativitet kan åstadkomma.

Fotoutställning med tillbakablickar på föreningens 30-åriga historia.

Fotoutställning med tillbakablickar på föreningens 30-åriga historia. Foto: Privat

De senaste åren har vi ökat våra satsningar på barn och unga dvs bygdeföreningens framtid!

Nationaldagen, som vi gör tillsammans med Snogeröds IF, har vidareutvecklats med program för hela familjen och antalet besökare i olika åldrar har ökat. På Familjedagar i Rövarekulan, ibland i samarbete med Frosta Härads Hembygdsförening, lär Bengt Nihlgård oss om naturen på ett enkelt och roligt sätt, som skapar förståelse och nyfikenhet hos små och stora. I ett samarbetsprojekt med Gudmuntorps skola arrangerar vi små hembygdsdagar för de ca 100 barnen i klasserna 1-6, återstår att också bidra med hembygdskunskap i förskoleverksamheten. Vi är väl medvetna om att barn, ungdomar och deras föräldrar har fullt upp, men vi hoppas ändå att på detta sätt så ett litet frö till intresse för hembygdens historia och framtid.

I senaste nyhetsbrevet från Skånes Hembygdsförbund uppmanas vi medlemsföreningar av ordförande Sven Jensén till att göra kontinuerlig ”omvärldsspaning”. Intressant och viktigt och något vi gjort kontinuerligt genom åren. Vi reagerar och agerar när något hotar vår Ringsjöbygd såsom t.ex nerläggning av Gudmuntorps räddningsvärn, försäljning av byahus och prästgård, nerdragningar på Gudmuntorps skola eller stängning av biblioteket i Snogeröd.

En välbehövd hastighetskamera vid Gudmuntorp blev det efter påtryckningar från bl.a bygdeföreningen. Vi deltar i byarådsmöte med Höörs och Eslövs kommuner och bidrar med synpunkter till Översiktsplaner som förhoppningsvis leder till en positiv utveckling av bygden här i söder. Boende i Södra Ringsjöbygden ges vid ett årligt Temamöte möjlighet att lyssna på och diskutera med inbjudna politiker och representanter från kommunen. Utan överdrift vill jag påstå att vi har blivit rösten från landsbygden och byarna i Södra Ringsjöbygden och detta bidrog sannolikt till den fina utmärkelse vi fick 2017 i form av Höörs Kulturstipendium!

God samvaro vid borden i samband med jubileet.

God samvaro vid borden i samband med jubileet. Foto: Privat

Med denna lilla resumé över vår verksamhet hoppas jag det framgår att det gått riktigt bra för den där lilla bygdeföreningen som bildades våren 1989!

Och vi hoppas att den stadiga medlemsökning vi haft över tiden ska fortsätta, 1990 var vi 17 familjer och 12 enskilda medlemmar, vid senaste årsskiftet var vi 360 enskilda medlemmar.

Stort Tack alla ni medlemmar som på olika sätt supportar och ideellt arbetar för bygdeföreningen!

Stort Tack riktar jag också till alla nuvarande och före detta styrelsemedlemmar – era ideella insatser är guld värda! Och så mycket roligt vi har tillsammans!

Stort Tack vill jag också säga till er som bygdeföreningen samverkar med. Här idag har vi representanter från Frosta Härads Hembygdsförening, Ringsjö Församling, Gudmuntorps Räddningsvärn, LRF Gudmuntorp och Bosjökloster och Skånes Hembygdsförbund.

Gull Rydström, ordf. i Södra Ringsjöortens Bygdeförening

Publicerad 23 May 2019 06:00