Vårdgivaren har gjort en lex Maria-anmälan för att utreda om man brustit i hanteringen av ärendet.

Vårdgivaren har gjort en lex Maria-anmälan för att utreda om man brustit i hanteringen av ärendet. Foto: Arkiv

Man med alkoholmissbruk tog sitt liv efter behandlingsinsats

Vårdgivaren har gjort en lex Maria-anmälan till IVO

Av
Anja Degerholm

ESLÖV. En man med alkoholmissbruk sökte under förra året hjälp för sina problem vid en vårdcentral i Eslöv. Han behandlades under ett halvårs tid med bland annat antabus och antidepressiva, men prover tydde på att hans missbruk trots detta fortsatte. Mannen undvek läkarbesök, men besökte en sköterska tillsammans med sin fru i början av 2019. Samma dag tog han sitt liv.

Vårdgivaren har nu gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att utreda om man brustit i hanteringen av ärendet. Enligt anmälan har det i en intervju med mannens hustru framkommit att hon inte upplevde någon samverkan mellan henne och vården.

Publicerad 21 May 2019 09:34