Nämndens inventering visade att många av stolparna på landsbygden var i dåligt skick. Därför ska en tredjedel nu monteras ner.

Nämndens inventering visade att många av stolparna på landsbygden var i dåligt skick. Därför ska en tredjedel nu monteras ner. Foto: Anja Degerholm

Nämndens ordförande: "Många av stolparna är direkt farliga"

Försvarar beslutet med hänvisning till trafiksäkerheten

ESLÖV.

Bengt Andersson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv, säger att han förstår Östra Strö-bornas oro, men att belysningsstolparna tas ner eftersom de kan vara trafikfarliga.

Av
Anja Degerholm

– Många av stolparna är gamla och direkt farliga, det var till och med ett tillfälle där en stolpe ramlade. Så vi måste göra något, säger Bengt Andersson.

På 1990-talet tog Trafikverket, dåvarande Vägverket, beslut om att plocka ner belysningen på de aktuella vägarna. Eslövs kommun tog då över ansvaret och driften för belysningen. För två år sedan gjordes en inventering och denna visade att många stolpar var i dåligt skick.

– Resultatet av inventeringen blev att en tredjedel skulle plockas ner, de som var i sämst skick, och två tredjedelar skulle rustas upp.

Nämnden hade satt upp vissa kriterier för att avgöra vilken belysning som skulle få finnas kvar. Det skulle handla om "samlad bebyggelse", finnas en busshållplats och/eller minst en verksamhet som gör att många rör sig i området. Bengt Andersson säger att nämnden tagit stor hänsyn till oskyddade trafikanter i beslutet.

De boende vid Östra Strö fälad menar att man uppfyller kriterierna eftersom det finns ett trettiotal hushåll i området, en hållplats för skolskjuts och att det ligger en hästgård med inackorderingshästar som innebär mycket trafik längs såväl enskild som allmän väg. Men nämnden håller alltså inte med.

– Jag har förståelse för kritiken, men vi har gjort vår bedömning. Vi såg inte skäl att bevara belysningen på de platserna där den nu ska plockas ner. Givetvis finns det en ekonomisk aspekt i det hela också, vi har ansvar för att sköta kommunens ekonomi på bästa sätt, säger Bengt Andersson.

Publicerad 20 May 2019 09:52