Höörs unga ska få mer att tycka till om när det nu ska bildas ett ungdomsråd.

Höörs unga ska få mer att tycka till om när det nu ska bildas ett ungdomsråd. Foto: Mostphotos.com

Nu ska Höörs barn och unga få mer att tycka till om

Kommunstyrelsen bifaller M:s motion om ungdomsråd

HÖÖR.

Tidigare i våras skickade Susanne Andersson (M) in en motion om att utreda möjligheten att bilda ett ungdomsråd i Höör. Kommunstyrelsen har nu bifallit motionen.

Av
Anja Degerholm

– Vi ställer oss positiva till att fler barn och unga får vara med när det ska tas kommunala beslut. Det har funnits ungdomsråd tidigare i Höör, i olika varianter och med varierande framgång. Nu gör vi ett omtag i frågan, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M).

Susanne Andersson skriver i motionen att det är viktigt att utveckla skolans och kommunens ansvar i relation till barn och ungdomar och att det därför är dags att bilda ett ungdomsråd. Detta för att lyfta barnperspektivet och inkludera barn och unga i frågor som rör deras vardag.

Ungdomsrådet ska fungera som en länk mellan de unga och styrande politiker, ge de unga en möjlighet att reagera och påverka politiska beslut, uppmuntra till samhällsengagemang samt skapa en förståelse för den kommunala verksamhetens möjligheter och utmaningar.

Publicerad 19 May 2019 06:00