Utbyggnaden möjliggör 270–500 nya bostäder.

Utbyggnaden möjliggör 270–500 nya bostäder. Foto: Google Maps/Skärmdump

Klart för samråd om Höörs nya stadsdel Maglehill

Området ska rymma 270–500 bostäder

HÖÖR.

På det 34 hektar stora området Maglehill i västra Höör planeras det för upp emot 500 bostäder. Nu har kommunstyrelsen gett tummen upp för att detaljplan och stadsdelsprogram ska gå ut på samråd.

Av
Anja Degerholm

– Det finns en stor efterfrågan på bostäder, inte minst bland äldre. Till exempel hyr kommunen idag ett sextiotal platser på särskilda boenden, säger Johan Svahnberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Behovet av fler förskole- och skolplatser och fler halltider är två andra problem som nybyggnation i området ska lösa. Sedan tidigare finns gällande detaljplaner för runt 100 bostäder i området Kvarnbäck. Nu är det alltså dags för nästa etapp, Maglehill.

Den nya stadsdelen ska befolkas av mellan 620 och 1 110 nya invånare och enligt planen finns det utrymme för 270–500 bostäder i blandad bebyggelse som flerbostadshus, radhus och småhus.

Den 28 maj ska kommunfullmäktige ta beslut om att ge Höörs Fastighets AB (HFAB) i uppdrag att börja projektera för en förskola med åtta avdelningar plus en uteavdelning samt "nattis", 60 platser på särskilt boende med inriktning på demens, en tvåparallellig grundskola F–6 med fritidshem samt idrottshall. År 2023 är tanken att allt ska vara färdigbyggt.

Gatustrukturen i området ska premiera gående och cyklister, men även uppmuntra andra fordon att hålla en låg hastighet. Området ska knytas ihop med en gång- och cykelväg mot Maglasäte.

Anläggningen av hela området förväntas kosta 120–130 miljoner kronor. Intäkterna från markförsäljningen väntas bli 90–100 miljoner kronor. När området är fullt utbyggt beräknas den årliga driftskostnaden för kommunen bli cirka 3 miljoner kronor.

Samrådstiden pågår till den 11 juni och fram tills dess kommer planhandlingar och mer information att finnas på kommunens hemsida och på anslagstavla i kommunhusets entré. Tisdagen den 21 maj klockan 18 ska ett samrådsmöte hållas på Kulturhuset Anders.

Publicerad 16 May 2019 06:00