Naida Mahmutovic är Årets nyskapare i Eslövs kommun och får 10 000 kronor till fortsatt kompetensutveckling.

Naida Mahmutovic är Årets nyskapare i Eslövs kommun och får 10 000 kronor till fortsatt kompetensutveckling. Foto: Eslövs kommun

Mindre flängande med digitala kartor i hemvården: "Sparar mycket tid"

Naida Mahmutovic får pris som Årets nyskapare för nya arbetssättet

ESLÖV.

När Naida Mahmutovic började som undersköterska i hemvården var det mycket flängande fram och tillbaka. Det har Naida ändrat på genom användning av modern teknik – nu prisas hon för att ha revolutionerat arbetssättet.

Nyligen fick Naida Mahmutovic ta emot pris som Årets nyskapare i Eslövs kommun.

– Jag blev verkligen jätteglad för priset! Jag har jobbat mycket med detta, säger hon.

Naida läste till undersköterska på Bergagymnasiet och började därefter att jobba på vårdboendet Trollsjögården. Efter några år inom vården studerade hon vidare till landskapsvetare på Högskolan Kristianstad och fick därefter jobb inom hemvården i Eslöv.

På utbildningen hade hon bland annat lärt sig att hantera digitala GIS-kartor som kan samla in, analysera och presentera geografiska data. Efter att ha sett hur vardagen såg ut inom hemvården fick Naida en idé om hur arbetet kunde effektiviseras och organiseras bättre.

– Vi cyklade fram och tillbaka över hela Eslöv med en vanlig papperskarta i handen. Det tog mycket tid att förflytta sig och det var stressigt. Det hände att jag mötte kollegor på väg in eller ut ur samma trappuppgång. Jag tänkte att det måste gå att göra det bättre så att personalen kan hålla sig inom ett område.

Naida fick klartecken av cheferna att ägna 25 procent av sin arbetstid åt digitalisering och planering av arbetet. Numera är digitala kartor en del av vardagen för hemvårdens personal.

Förändringen innebär framför allt att ett arbetslag kan hålla sig inom ett område och slipper lägga mycket tid på att förflytta sig. En förändring som gagnar såväl personalen som brukarna, miljön och kommunens ekonomi.

– Den största vinsten är nog att vi vet hur vi ska organisera oss bättre, men även att personalen slipper cykla över hela Eslöv. Och att vi sparar mycket tid, tid som kan ägnas åt brukarna istället. Nu har vi en helt annan överblick.

– Det är också en vinst för brukarna. Till exempel för dem som har larm, då vet de att det finns personal i närområdet som snabbt kan vara på plats och ta larmet.

Naida började med ett område, centrala Eslöv.

– Det är viktigt att det får ta tid och görs noggrant, så att alla bitar hänger med. Som den geografiska planeringen – och inte minst personalen, säger Naida som nu börjat arbeta med nästa område, Eslövs ytterområde.

Numera jobbar Naida Mahmutovic heltid som GIS-projektledare med uppdraget att effektivisera planeringen inom samtliga hemtjänstområden i kommunen. Detta arbete beräknas ta två år. Hon jobbar även med befolkningsstatistik och prognoser för att kunna se hur behovet kommer se ut framöver.

– På så sätt kan vi se var behovet väntas öka eller minska och var det kommer att behövas mer personal.

Hemvården i Eslöv

Totalt arbetar omkring 140 personer varje dag inom hemtjänsten och hjälper runt 500 brukare i hela Eslöv. Dessutom har cirka 250 personer trygghetslarm som hemvården kan behöva rycka ut på.

I tätorten tar personalen sig oftast fram på cykel eller elcykel. Utanför tätorten kör de bil.

Publicerad 14 May 2019 06:00