Förvaltningsrätten går på IVO:s linje och menar att Hörby kommun dröjt för länge med att verkställa insatsen.

Förvaltningsrätten går på IVO:s linje och menar att Hörby kommun dröjt för länge med att verkställa insatsen. Foto: Arkiv

Hörby kommun straffas för fördröjd insats – ska betala 323 800 kronor

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får rätt i förvaltningsrätten

HÖRBY.

Ett barn med funktionsnedsättning beviljades korttidsvistelse av Hörby kommun. Det dröjde dock åtta månader innan insatsen verkställdes. Nu tvingas kommunen betala en straffavgift.

Av
Anja Degerholm

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) var familjen i stort behov av hjälp och stöd. Föräldrarna behövde avlastning eftersom barnets funktionsnedsättning krävde all deras uppmärksamhet.

Dessutom framkom det tidigt i utredningen att Hörby kommun inte kunde erbjuda en korttidsplats som var lämplig för barnets behov. Trots det dröjde det flera månader innan man köpte en plats i en närliggande kommun.

Hörby kommun uppger att familjen sedan tidigare haft en kontaktperson. På så sätt menar kommunen att föräldrarna fått avlastning och att barnet erbjudits stimulans och social samvaro utanför hemmet. När beslut togs om korttidsvistelse två dagar per månad beviljades även avlösarservice i hemmet. Den insatsen avslutades dock eftersom barnet kände ångest inför att möta en okänd person.

Förvaltningsrätten i Malmö går på IVO:s linje och dömer Hörby kommun att betala en särskild avgift till staten. Familjen har haft ett stort behov av avlastning och behovet har dessutom ökat under väntetiden. Kontaktperson och avlösare kan inte kompensera dröjsmålet, enligt rätten.

Beloppet beräknas utifrån hur mycket kommunen sparat på att inte verkställa insatsen. I det här fallet 48 100 kronor per månad, plus 25 procent av detta belopp som utgör själva straffavgiften. Totalt blir det 60 125 kronor per månad eller 323 800 kronor för hela perioden.

Särskild avgift

Socialnämnden i kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inom 9§ LSS inte verkställs inom tre månader. IVO kan sedan ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Avgiften ska inte vara lägre än det belopp som kommunen behövt betala om man tillhandahållit insatsen. Utöver själva kostnaden tillkommer en straffavgift på 25 procent av kommunens besparing.

Publicerad 14 May 2019 15:27