Frostaskolans kök har anmälts till Arbetsmiljöverket på grund av flera brister. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang.

Frostaskolans kök har anmälts till Arbetsmiljöverket på grund av flera brister. OBS! Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Skyddsombud larmar: Stressigt och smutsigt i Frostaskolans kök

Har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket

HÖRBY.

Personalbrist och stress samt oro för att smuts och smittor kommer in via utomståendes dagliga mathämtningar. Det är några av anledningarna till att ett skyddsombud på Frostaskolans kök nu gör en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Av
Anja Degerholm

Frostaskolans kök tillagar cirka 1 100 portioner mat dagligen till kommunens skolor, äldreboenden och till hemtjänsten.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket finns det flera brister som skyddsombudet påtalat. Personalen upplever att det är personalbrist och att det är problem med stress och sjukskrivningar. Lokalerna är för små vilket leder till utrymmesbrist i kyl, frys och förråd, till exempel används personalrummet som förråd och kontor.

Det finns en oro för att sjukdomar eller smittor ska komma in i packutrymmmet när personal utifrån hämtar mat. Ventilationen i lokalerna är också bristfällig.

Problemen har uppmärksammats tidigare. Måltidschefen gav i mars ett skriftligt svar om vilka åtgärder som han anser att Hörby kommun vidtagit för att göra arbetsmiljön bättre. Bland annat håller man på att ta fram en åtgärds- och handlingsplan med rutiner för arbetet. Kökschefen ska tillsammans med konsult och måltidschef se över schema och arbetsplanering för hela arbetsgruppen. Åtgärder för att komma till rätta med värme och ventilation ska också ha beställts.

Skyddsombudet menar dock att dessa åtgärder inte har uppfyllts och hoppas därför att anmälan till Arbetsmiljöverket ska skynda på processen.

I slutet av februari gjordes en livsmedelskontroll i köket och då påtalades tre avvikelser. I frysutrymmet var det så trångt att varor stod på golvet, det var mögeltillväxt i grönsaksrummet och transportväskor för matlådor förvarades på ett ohygieniskt sätt som ökade risken för kontaminering av livsmedlen. Dessutom påpekades att hemtjänsten gick långt in i köket för att hämta väskorna.

Måltidschefen Jens Modéer skriver i ett mejlsvar till Lokaltidningen att han inte känner till att det gjorts en anmälan till Arbetsmiljöverket. Han har inte svarat på frågan om det vidtagits några ytterligare åtgärder eller hur arbetsgivaren ser på problemen.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.

Källa: Nyhetsbyrån Siren

Publicerad 13 May 2019 11:53