Så här är det tänkt att Stora torg ska se ut efter ombyggnaden, som beräknas vara klar under nästa år.

Så här är det tänkt att Stora torg ska se ut efter ombyggnaden, som beräknas vara klar under nästa år. Skiss: Sydväst arkitekter & landskap AB

Totalt 19 p-platser försvinner från torget efter ombyggnaden

Korttidsplatser ska ge plats åt cykelbana och lastplatser

Av
Anja Degerholm

ESLÖV. I samband med ombyggnaden av Stora torg i Eslöv tas alla korttidsparkeringar kring torget bort. På Västergatan och Östergatan handlar det om totalt åtta parkeringsplatser, sju stycken 10-minutersparkeringar och en 30-minutersparkering, som idag delvis är lastplats. Att parkeringarna tas bort beror enligt kommunen på att det ska byggas gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan.

Södergatan ska i och med ombyggnaden stängas för privat biltrafik. Detta innebär att totalt elva korttidsplatser försvinner, sex platser där man idag får stå 30 minuter och fem stycken där man få stå tio minuter. Fyra av 30-minutersparkeringarna kommer att göras om till lastplatser för transportbilar, taxi och bussar till hotellet.

Det kommer dock även i fortsättningen finnas ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade med handikapptillstånd.

Publicerad 11 May 2019 06:00