OBS! Bilden är från ett annat sammanhang.

OBS! Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Fem nya cykelpumpar kan placeras ut i Eslövs kommun

Upp till fullmäktige om L:s motion ska bifallas

Av
Anja Degerholm

ESLÖV. I somras lämnade Liberalerna in en motion om att sätta upp fler offentliga cykelpumpar runtom i Eslövs kommun. Detta skulle enligt L "till en rimlig kostnad ge en god service till cyklister" med förhoppningen om att bättre villkor för cyklister gör att fler ställer bilen. Något som är bra både för miljön och folkhälsan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i frågan och ställer sig positiv till Liberalernas förslag. Nämnden föreslår att nya pumpar ska placeras ut vid Stehags station, Örtofta station, torget i Löberöd, Stora torg i Eslöv och pendlarparkeringen i Gårdstånga.

Förslaget är att sätta ut pumpar där användaren med handkraft måste pumpa in luften. Tidigare har det gjorts försök att sätta ut tryckluftspumpar, men dessa har tyvärr vandaliserats upprepade gånger. Kostnad för inköp och uppsättning uppskattas till 30 000 kronor per pump.

Kommunstyrelsen har nu bifallit motionen, men fullmäktige har det slutgiltiga ordet.

Publicerad 10 May 2019 06:00