Politkerna ska se över de reviderade riktlinjerna för e-förslag.

Politkerna ska se över de reviderade riktlinjerna för e-förslag. Foto: Adobe Stock/Arkiv

Efter drygt två år – bara ett e-förslag har gått till utredning

Nu ska riktlinjerna ändras för att få fler Eslövsbor att tycka till

ESLÖV.

Den 1 januari 2017 infördes ett nytt sätt för Eslövsborna att tycka till – e-förslag via kommunens hemsida. Intresset från medborgarna har varit svalt, det har bara kommit in i snitt 1,1 förslag varje månad. Därför ska riktlinjerna nu ändras.

Kommunens tjänstemän har gjort en uppföljning av införandet av e-förslag. Denna visar att de första två åren och fyra månaderna kom det in totalt 31 e-förslag. Det dröjde nästan ett halvår efter införandet innan det första förslaget lämnades in.

Av de totalt 31 förslagen är det endast fem stycken som fått mer än 100 underskrifter, vilket krävs för att det ska gå vidare till berörd nämnd. Och av dessa fem har fyra avskrivits och det femte, som rör byggandet av en ishall i Eslöv, utreds just nu av Kultur och fritid. De andra fyra handlar om önskemål om en rekreationspark i Gårdstånga, fria bussresor för pensionärer över 70 år, en hundrastgård i Eslövs tätort samt ett utegym vid Trollsjön.

I uppföljningen konstateras det att det behöver bli enklare att lämna e-förslag. Därför ska inte bara medborgare i Eslövs kommun kunna lämna förslag utan alla fysiska personer. Dessutom ska gränsen för antalet underskrifter sänkas från 100 till 50. Förhoppningen är att dessa förändringar ska öka inflytandet och delaktigheten när det gäller lokala frågor.

När ärendet var uppe på kommunstyrelsens senaste möte togs beslut om att återremittera det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Frågan har utretts av tjänstemännen, men vi vill ha en allmän politisk diskussion innan vi tar beslut. Eftersom det handlar om demokratifrågor är det viktigt att även vi politiker får titta på det, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Innan förändringarna kan genomföras ska de klubbas i kommunfullmäktige.

Publicerad 09 May 2019 06:00