Blodgivaren fick en hjärtinfarkt efter besöket på blodbussen.

Blodgivaren fick en hjärtinfarkt efter besöket på blodbussen. Foto: Region Skåne

Blodgivare fick hjärtinfarkt – personalen brast i kontrollen

Region Skåne gör lex Maria-anmälan till IVO

HÖÖR.

Personalen på en mobil blodenhet i Höör missade att en blodgivare inte fyllt i hälsodeklarationen ordentligt. Samma dag som personen lämnad blod drabbades blodgivaren av en hjärtinfarkt.

Av
Anja Degerholm

Region Skåne har nu gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ett och ett halvt år efter händelsen. Enligt anmälan fick vårdgivaren veta först ett halvår efter händelsen att blodgivaren haft besvär med hjärtat fem dagar före besöket på blodbussen.

I den hälsodeklaration som lämnades innan tappningen framgick det att blodgivaren använde blodtryckssänkande medicin. På frågan om vederbörande kände sig fullt frisk saknades svar. Detta uppmärksammades inte av personalen och vårdgivaren skriver i anmälan att gällande rutin därmed inte följts. Det kan därför inte uteslutas att tappningen bidragit till ökade besvär och slutligen en hjärtinfarkt.

Patienten behövde vårdas fyra dagar på sjukhus efter hjärtinfarkten.

Publicerad 08 May 2019 09:09