Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare på Eslövs kommun, har varit projektledare för Eslövs deltagande i Fossilbränslefria kommuner.

Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare på Eslövs kommun, har varit projektledare för Eslövs deltagande i Fossilbränslefria kommuner. Foto: Eslövs kommun

Färre flygresor och fler biogasbilar har minskat klimatutsläppen rejält

Eslövs kommun nära målet om fossilfritt 2020

ESLÖV.

Eslövs kommun har sedan 2015 deltagit i projektet "Fossilbränslefria kommuner". Det har gett resultat. Nu är kommunen nära det politiskt satta målet om att vara helt fossilfri år 2020.

Av
Anja Degerholm

Totalt har Eslövs kommun minskat sina klimatutsläpp med 40 procent eller 340 ton. Den kanske största förändringen för Eslövs del är att användningen av förnybara drivmedel nästan har tredubblats, från 26 procent till 69 procent. Samtidigt har även antalet flygresor och körda kilometer i privat bil i tjänsten halverats.

– Vi inledde med att sätta tuffa mål som till en början kändes nästan omöjliga att uppnå. Desto mer fantastiskt känns det nu när vi ser resultat, säger Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare på Eslövs kommun, i ett pressmeddelande.

När projektet startade var målet för de tio deltagande kommunerna att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Något som Eslöv uppnått med råge.

Elen är helt fossilbränslefri och så gott som all uppvärmning av kommunens fastigheter sker med grön fjärrvärme, vilket gör att uppvärmningen till 98 procent är fossilfri. Oljan har fasats ut undan för undan.

Och drivmedlen är alltså till 69 procent fossilfria tack vare att bilarna som används i kommunens verksamheter i allt högre grad tankas med biogas. Nästa steg är att även arbetsmaskiner som traktorer, gräsklippare och häcksaxar ska drivas fossilfritt. Eslövs kommun har också köpt in vanliga cyklar och elcyklar så att de anställda enkelt ska kunna ta sig runt i staden på ett miljövänligt sätt.

– Det är en mycket lyckad och populär satsning som många anställda i stadshuset använder sig av och uppskattar, säger Åse Dannestam.

Även i grannkommunen Höör är det positiva siffror. Totalt har det skett en minskning av växthusgaser med 24 procent. Höörs kommun har också jobbat mycket med att fasa ut fossila bränslen och istället använda förnybara drivmedel som biogas. Totalt har de fossilfria bränslena ökat från 17 till 35 procent under projekttiden. Uppvärmningen ligger på 97 procent och elen på 100 procent.

Om projektet

Tio skånska kommuner har deltagit i projektet "Fossilbränslefria kommuner" som drivits av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

De tio kommunerna är: Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Under de tre åren projektet pågått har kommunerna minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen.

Publicerad 07 May 2019 06:00