David Minchin, vd för Scandivanadium, har tidigare lovat att provborrningarna ska ha obetydlig påverkan på mark och miljö. Nu väntar företaget på klartecken för att få provborra på fem ställen i Lyby.

David Minchin, vd för Scandivanadium, har tidigare lovat att provborrningarna ska ha obetydlig påverkan på mark och miljö. Nu väntar företaget på klartecken för att få provborra på fem ställen i Lyby. Foto: Scandivanadium/Privat

Hörby kommun ger klartecken för provborrningar i Lyby

Oklart när arbetet kommer inledas

LYBY. På sitt sammanträde den 24 april fattade bygg- och miljönämnden i Hörby kommun beslut om att ge klartecken för provborrningar efter vanadin i Lyby.

Initialt omfattar beslutet fem platser på orten. Enligt företaget Scandivanadium ska provborrningarna inte innebära någon betydande miljöpåverkan, vilket kommunen tagit i beaktande i sitt beslut.

– Beslutet är positivt, om än väntat. Vi vet att provborrningar innebär ett mindre ingrepp i miljön än att borra en brunn eller efter bergvärme. Det är tydligt att den bedömningen delas av bygg-och miljönämnden, liksom av Länsstyrelsen och övrig miljöexpertis som tillfrågats, säger David Minchin, vd på ScandiVanadium, i ett pressmeddelande.

Att ScandiVanadium beviljats undersökningstillstånd enligt minerallagen innebär dock inte att ett godkännande för eventuell framtida utvinning av mineral.

"För utvinning av mineral krävs separat tillstånd från Bergsstaten enligt minerallagen samt tillstånd enligt miljöbalken för brytning eller bearbetning", skriver Hörby kommun i sitt beslut.

Scandivanadium har ännu inte beslutat när provborrningarna ska inledas i Hörby. Den 13 maj fattar Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslut om Scandivanadiums anmälan om provborrningar i Tomelilla kommun.

Publicerad 26 April 2019 09:40